قاب منظر ایرانی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Persian Landscape Frame

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri