طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری معماری، گروه معماری دانشگاه مازندران.

چکیده

تهران بود و باغ‌هایش؛ تهران در دوره قاجار عرصه باغ‌های بسیاری بود که در ادامه الگوهای اصیل باغ ایرانی ساخته شده‌ بودند. ارتفاعات شمال تهران مملو از این باغ‌ها بوده است که با رشد روزافزون شهر در زیر سلطه ساختمان‌ها از بین رفته‌اند. باغ مستوفی‌الممالک در منطقه سه تهران که بخشی از آن به نام «باغ ونک» با وضعیت نسبتاً مناسبی از لحاظ پوشش گیاهی در اختیار شهروندان قرار دارد، از جمله باغ‌های بزرگ دوره قاجار بود. در شرایط فعلی تنها سرمایه باغ، درختان کهنسالی است که مسیرهای اصلی باغ را تا حدی به نمایش می‌گذارد. تخریب و تغییر کاربری باغ‌ها در تهران و نبود الگویی مناسب از باغ ایرانی در تهران معاصر، مسئولین را به این تصمیم واداشت که باغ ونک را با الگوی باغ ایرانی بازسازی و به معرض دید مخاطبین در مقیاس فراملی قرار دهند. از این‌رو طراحی باغ با ارایه ویژگی‌های اصیل باغ ایرانی در دستور کار قرار گرفت. مقاله حاضر تاریخچه باغ، تنگناها و معضلات طراحی و در نهایت چگونگی تأثیر ویژگی‌های باغ ایرانی را در طراحی و اجرای باغ بیان می‌کند.  v

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Iranian Style Design in Mostoufi Garden

نویسنده [English]

  • Vahid Heidar Nattaj
Assistant of Architecture, University of Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Here existed Tehran and its gardens; there were many gardens in Tehran at the period of Ghajar dynasty which was designed by original pattern of Persian garden. North highland of old Tehran was full of Persian gardens built by noblesse of Ghajar; but those gardens destroyed due to city growth and development. One of these gardens is the Mostoufi garden in region 3 of the Great Tehran (Vank village of old Tehran). At the present time,this garden is named Vanak with an appropriate planting used as public green space. Mostoufi garden of Tehran was one of the largest gardens of the Ghajar dynasty in which the old buttonwood trees are only worthiness of garden. Due to garden demolition and performance and lack of suitable pattern of Persian garden in Tehran, authorities have decided to reproduce Vanak garden by presenting features of Persian garden and perform the original property of Iranian gardens at transnational scales. This paper recounts the history of Mostoufi garden, problems of design and construction; and influence of Persian garden property in various part of Vanak garden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • Gardens of Tehran
  • Mostoufi Garden
  • Vanak Village
  • Vanak Garden