نورپردازی تعاملی؛ رویکرد پروژۀ Light Scraper

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

حدود یک قرن است که نورپردازی در شهر به عنوان بستر و حوزه‌ای از هنر شهری مورد توجه قرار گرفته است .امروز نورپردازی شهری همگام با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و مطرح شدن نظریه‌های اجتماعی و شهرسازی در حوزه‌های گوناگون مورد آزمایش قرار می‌گیرد و به منظر شهر تنوع می‌بخشد. در این زمینه یکی از حوزه‌های نوین شهرسازی و جامعه‌شناسی شهری، حوزه طراحی تعاملی و مشارکتی است که تنها طراحی و یا برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده منظر شبانه شهر را شکل نمی‌دهد، بلکه میزان و نحوه حضور مردم در فضای شهری تعیین کننده است. این رویکرد با سرعت و شیوه‌های خلاقانه در مقیاس‌های متنوعی از نورپردازی شهر در حال توسعه است. اگرچه حوزه طراحی نورپردازی تعاملی هنوز در دوران و سطح ابتدایی از تجربیات قرار دارد، با این وجود همین تجربه جسته‌گریخته نشان از پتانسیل بالای این شیوه در شکل دادن به منظر شهر و پویایی فضایی شهری دارد. در این زمینه توجه به رابطة بین فضا و نور با مخاطب ورود به عنوان عاملی که می‌تواند در نورپردازی فضا نقش‌آفرین باشد، درک متفاوتی از نور به عنوان یکی از عوامل تعریف‌کننده منظر ارایه می‌دهد.
این نوشتار ضمن معرفی و تحلیل پروژة نورپردازی تعاملی به تحلیل پروژة «Light Scraper» در شهر ملبورن می‌پردازد. در این طرح نگاه ویژة طراح به نقش مخاطب است که بسته به حرکت او مناظر مدیا و موسیقی خاص متناسب در فضا ایجاد می‌شود. به طوری که نحوة تأثیر مخاطب به عنوان عامل سوم در نورپردازی فضاهای شهری، فضایی جمعی را در شهر شکل می‌دهد که درک شهروندان از فضا و شهر را در ابعاد مختلف به چالش می‌کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive lighting; The approach of Light Scraper Project

نویسندگان [English]

  • Saeed Gholampoor
  • Marieh Mehrannezhad
M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

It is about a century that lighting in the city is considered a field of urban art. Nowadays, urban lighting is being tested pace with technological developments and the introduction of urban social theories in various fields that gives variety to urban landscape. The interactive and participatory design is one of the new areas of urban sociology and urban planning relied on technology which is imported in the field of urban lighting. In this context, the relationship that exists between space and light provides a different perception of light as one of the defining factors of landscape with the audience and entering contact as a factor that plays a role in lighting space.
This paper introduces and analyzes the interactive lighting project “Light Scraper” in Melbourne. In this project the special scope of designer is the significant role of audience in space.  Depending on the movements, the media scenes and special music will be created tailored to the space, so that it shapes the audience as the third factor in urban space lighting which impresses the public space form that challenges of citizen understanding of space and city in different scales and dimensions.
Interactive design that emphasizes on relationship between the project and the audience and their interactive dialog, attracts the audience to participate in creating the space and add variety to it. Therefore, the diversity of audiences is considered as an appropriate approach for creating dynamic urban spaces.
 “Light scraper” project with providing a context for attracting participants of audiences and converting their movements in to light and sound have created a space in which the audience will figure out the importance of his presence in the space. This approach will help in creating vitality, space legibility, excitement and create the memorial role of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive design
  • Creative lighting
  • Light Scraper
  • Nightscape