اقتصاد شهر و مسکن مهر

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Beytollah Sattarian
چکیده [English]

• جدایی محل سکونت و فعالیت موجب تحمیل هزینه‌های زیرساختی اصلاح و خدماتی به شهر و تضعیف اقتصاد شهری و بازار مسکن می‌گردد.
• اقتصاد مسکن بخش مهمی از اقتصاد ملی است. رونق آن مشروط به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بسترسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -