برنامه ریزی مسکن و مسکن مهر

نویسنده

دکترای اقتصاد از دانشگاه لندن

چکیده

 مسئله مسکن، برنامه‌ریزی و سیاست‌های عرضه آن تا به حال چه روندی را طی کرده و با چه مسایلی مواجه بوده است؟
طبق گزارش‌های رسمی در سال های 1384 تا 1387 عملکرد تولید مسکن شهری و روستایی به شرح زیر بوده است (هفته نامه  خبری ـ تحلیلی برنامه، شماره 334) :
 برآورد اینجانب بر آن می‌باشد که شمار واحدهای مسکونی تولید شده در 1388 برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب در حدود 750 و 200 خواهد بود؛ به این ترتیب می‌بینیم که با بروز بحران اقتصادی به‌ویژه در مسکن، میزان تولید نیز کاهش یافته است درحالی‌که تقاضای نیاز پایه (واقعی) پابرجا مانده است؛ و اما این مقایسه آماری چه نتایجی را ارائه می دهد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Fariborz Raees Dana
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -