پنج اصل طراحی خیابان موفق

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد معماری منظر

2 کارشناس معماری

چکیده

خیابان‌ها  و معابر فضاهایی هستند که بسیار زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فضاها بین گستره‌ای از نیازهای شهری تعادل برقرار می‌کند. وظیفة ارتباط و تبدیل خصوصیات محله‌ها، شهرها و روستا‌ها را بر‌عهده دارد. تداوم حیات خیابان در سده 21 منوط به توانایی آن در پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی و شرایط اقلیمی است. قدر مسلم آن‌که خیابان‌ها افزون بر محدودة آسفالته میان پیاده‌راه‌ها، مکانی هستند که تمرکز عبور و مرور در آن‌ها از ارجحیت برخوردار است.
کتاب مقررات خیابان‌ها به عنوان راهنمای جدید دولت، نشانگر نقش بارز خیابان‌ها در ایجاد مکان‌هایی موفق است. این مقررات موید این مسئله است که خیابان‌ها باید پاسخگوی پیچیدگی‌های زندگی جمعی، ترقی زندگی اجتماعی مردم و اولویت‌ها، توقعات و حال و هوای متفاوت آن‌ها باشد. همچنین این مقررات یادآور یک دیدگاه همه جانبه و با تخصص‌های متفاوت است که با خلاقیت، انعطاف و لزوم ایجاد تعادل بین پیاده و سواره در طراحی خیابان‌هایی با محیط مسکونی و دارای ترافیک سبک، همراه است.
توجه روز افزون به خطرات موجود در مکان‌های عمومی، نشان از اهمیت طراحی صحیح خیابان‌ها دارد. نتایج غیر‌قابل پیش‌بینی و پیچیده برچیدن موانع، بیان‌کننده این امر است که بازنگری فرضیات گذشته درباره ایمنی و رفتار در خیابان‌ها باعث به‌وجود‌آمدن گزینه‌هایی برای خیابان‌هایی با کیفیت است. هرچند، نتایج تحقیقات و مطالعه نمونه‌های موردی نشان می‌دهد که نقش مهندسین راه سازی در حیطة قانون و مدیریت انتظام بخش به طور گسترده‌ای نادیده گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Maryam Lesan 1
  • Sepehr Zhand 2
1 M.A in Landscape Architecture
2 B.A in Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -