نمای سازمانی؛ ارزیابی نمای بزرگراه نواب

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران.

چکیده

توسعه روزافزون و ناهمگون شهر تهران در دهه‌های اخیر، ساخت و سازهای جدید ساختاری را در شهر پدید آورده است که با ساختار طبیعی و تاریخی آن در موارد بسیاری تطبیق نداشته و شهری متضاد و گسسته را پدید آورده که هویت و خوانایی خود را از دست داده است. از این ساخت و سازهای جدید می‌توان به شبکه بزرگراه‌های درون‌شهری و توده‌های عظیم ساختمانی اشاره کرد. امروز بزرگراه‌های تهران از مهم‌ترین عناصر استخوان‌بندی شهر در جهت‌دهی ذهنیت شهروندان از سیما و منظر شهر نقش بسزایی را ایفا می‌کنند و در واقع بخش مهمی از نمای شهری تهران امروز را تشکیل می‌دهد و درک شهروندان از شهر کنار این بزرگراه، شکل می‌گیرد. در تهران بزرگراه‌های شمالی- جنوبی و شرقی- غربی متعددی در محدوده‌ها و مناطق مختلف شهر احداث شده است؛ عبور بزرگراه‌ها از مناطق مسکونی، جداره‌های مسکونی، که زمانی در مقیاس خرد تحلیل می‌شدند، را به نمای شهری و جداره‌های درجه اول شهر تبدیل کرده ‌است؛ جداره‌هایی که برخورد با آنها در چارچوب اهداف منظر شهری، مدیریت و برنامه‌ریزی ویژه‌ای می‌طلبد. بزرگراه نواب نمونه‌ای بارز از شکل‌گیری جداره مسکونی در کنار بزرگراه است؛ جداره‌ای برنامه‌ریزی شده که راه میان آن هم به لحاظ موقعیت اصلی شمالی‌ـ جنوبی و هم به لحاظ مقیاس پروژه در شهر تهران، اهمیت ویژه‌ای دارد.
این نوشتار تلاش می‌کند جداره بزرگراه نواب را به عنوان یکی از شاخص‌ترین نماهای شهری تهران در ابعاد مختلف کارکردی، هویتی و زیبایی‌شناسی مورد بررسی قرار داده و ابعاد و ظرفیت‌های مختلف آن را در شکل‌دهی به نمای شهر تهران تحلیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational façade; Assessing the urban façade of Navvab Highway

نویسنده [English]

  • Samane Yar Ahmadi
M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The increasing miscellaneous development of Tehran in the recent decade has caused new structural constructions in city uncorrespondent to historic and natural structure and shaped a contradictory and discontinuous city lacking in identity and legibility. Among them are the inner city highway networks within the urban massive constructed pile. Nowadays, Tehran highways play a significant role in shaping people’s minds about the landscape and appearance of the city. In fact; they contribute in shaping the urban landscape and conveying citizen perception of the city. New north-south and east-west highways are constructed in different regions of Tehran which have transformed micro-scale residential edges to urban facades and first-rate edges; the edges require special urban landscape goals and appropriate planning and management. Navvab highway is a manifest example for formation of residential edge adjacent to a highway; a planned edge in which the crossing ways have also great significance for its north-south position and the scale of project in Tehran.
Today Navvab highway, the north-south arterial highway alongside Chamran highway, does not offer solidarity or unity with the adjacent texture due to multiple constructed high-rises. Lack of identity and sense of affiliation to the place has made this highway a separated and unsustainable element in urban system of Tehran. The most noticeable aspect in Navvab highway is the issue of non-compliance with the privacy and land-division alongside the highway and disaffiliation with the adjacent texture in form of general problems such as pollution, the problems of the urban landscape as well as safety and visual perspective. Buildings without diversity in facades with simple skyline are among the problems of this urban façade which reduces legibility of the environment.
Ignoring the historic, natural and cultural potentials in the confined area of Navvab highway and lack of a comprehensive system in planning and designing has resulted in the recent commercial, social and physical problems and issues in constructed parts of this area. These proceedings not only had any positive or qualitative results, but also have brought up too much inelegance and vulgarity.
Opening spaces and allocating them to public spaces within the adjacent residential texture, revising traffic problems, concentrating on hierarchy, pedestrian movement, connecting the adjacent textures of the highway by adding a commercial-service layer and green space can revitalize these edges and attach them appropriately to the existing urban decay.
This paper tries to discuss Navab’s wall as one of the most significant urban facades in Tehran in functional, aesthetic and identity aspects and analyze its other various aspects and potential in shaping Tehran’s urban façade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Façade
  • City highway
  • Tehran
  • Navvab highway