منظر بزرگراه مدرس؛ تبیین عوامل و انگاره‌های طراحی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری, مدیر بخش مطالعات و طراحی مهندسان مشاور بافت‌شهر

چکیده

روند شکل‌گیری و توسعه ساختار شهر تهران بر پایه بزرگراه‌های شرقی ـ غربی و به ویژه شمالی_  جنوبی، بدنه‌ها و جداره‌های بزرگراه‌های درون‌شهری را به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌دهندة منظر و سیمای شهر تهران تبدیل کرده است. بزرگراه مدرس از محورهای شمالی- جنوبی مهم تهران به عنوان اولین بزرگراه شهری که بدنه‌های آن طراحی و اجرا شده است، توانسته تصویر و نمایی متفاوت از شهر تهران را در امتداد این مسیر به شهروندان ارایه کند. منظرسازی جداره بزرگراه علاوه بر اینکه به لحاظ اکولوژیک، خرده اقلیمی (microclimate) متفاوت و مطبوع را در شهر تهران شکل داده است، به واسطۀ منظر سبز و متنوع توانسته است به یکی از شریان‌های ماندگار در ذهن شهروندان تهرانی تبدیل شود. جداره‌ بزرگراه مدرس با شیوه‌ای متفاوت از نمونه‌های مشابه که جداره‌های آنها را دیواره‌های بتنی شکل داده است، با بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در بستر طرح و استفاده از انواع گیاهان طراحی شده است به طوری‌که جداره‌های این بزرگراه با هدف تنظیم بدنه پرشیب و ساماندهی بافت پیرامون آن صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modarres Highway Landscape; Explaining design factors and ideas

نویسنده [English]

  • Gholamreza Pasban Hazrat
M.A in Architecture, Manager of studies and planning department in Baft-e shahr consulting engineers.
چکیده [English]

The process of development and formation in Tehran city is based on east-west and specially north-south and inner city highway edges which have become one of the most significant elements in urban landscape. Modarres highway is approximately 9 km long connecting Haft-e-tir square to Valiasr intersection. It is one of the most prominent north-south axis of Tehran transportation and communication system and the first inner city highway with designed sides which have demonstrated a different visage of Tehran along the highway. Landscaping the highway edges not only has created a different and pleasant micro-climate in Tehran, but also has made it a persistent artery in the minds of city residents due to its green and diverse landscape. Having used existing potential in the context of the project in landscaping Modarres highway edges, the program was completed by a new method with the help of various planting. The steep walls of the highway, with the aim of regulating the fabrics have been organized.
In designing Modarres Highway landscape two main safety and persistency principals were applied. In addition to mentioned principals, many micro ideas such as continuity, diversity, unity, urban gardens and etc were considered in order to provide identity to place.
Contrary to other ordinary concrete highways in Tehran, Modarres highway offers unique identity by its green landscape and beauty. This paper tries to analyze semantic, functional and aesthetical aspects of facading highway edges after a brief report of the design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modarres Highway
  • Tehran
  • urban garden path
  • inner city highway