نگاهی به سند راهبردی طراحی منظر شهری تهران

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری /کارشناس نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران

چکیده

اسناد توسعه تهران هریک به نحوی موضوع منظر شهری را مدنظر قرار داده است. طرح جامع جدید تهران (1386) نیز با ارائه چند راهبرد در خصوص وضعیت مدیریت منظر شهری، هفت طرح موضوعی برای این امر پیشنهاد کرده که یکی از این هفت طرح، برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران است. این طرح در سه مرحله برنامه‌ریزی شده و تاکنون یک مرحله از آن مورد مطالعه و تدوین قرار گرفته است. نوشته حاضر روایتی از این طرح با رویکرد محتوایی است. که در انتها، سه نکته را در ارزیابی طرح مذکور بیان می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a look over the strategic document of Tehran urban landscape designing

نویسنده [English]

  • keyvan khaliji
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -