بررسی رابطه انسداد منظر با تولید فضای بی‌دفاع در پارک لاله

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

تهران را شهر نابسامانی می‌خوانند که علاوه بر اینکه آلوده و بی‌نظم است، نا‌امن و نامهربان نیز هست. اغلب شادابی اماکن عمومی شهر نتیجه قابلیت دسترسی و فعالیت‌های مرتبط با آن است. باید برخی ویژگی‌های اساسی در قیزیک شهر موجود باشد تا توسط مردم به عنوان مکانی برای ملاقات و اجتماع دوستانه برگزیده شود. با توجه به فقر تهران از نظر فضاهای عمومی و جمعی، پارک‌ها از معدود پتانسیل‌های موجود برای ارتقای کیفیت فضای شهر است که متأسفانه در مواردی با اهمال در برنامه‌ریزی و طراحی‌های نادرست به فضاهایی نامطلوب برای شهروندان و امن برای بزهکاران تبدیل شده است. پارک لاله یکی از این موارد است که این نوشتار به مسئله آن تحت عنوان «انسداد منظر» می‌پردازد و با شرحی بر یکی از تجارب موفق دنیا سعی بر ارائه پیشنهادی در اصلاح وضع موجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the relationship between obstruction of view in Laleh Park and creation of defenseless spaces

نویسنده [English]

  • mona lavasany
چکیده [English]

Tehran is known as an irregular city which is not only polluted, but also unsafe and inhospitable. The happiness of city public places is mostly the result of accessibility and activities related to it .Some fundamental features should be available in the Physics of city so that it can be elected by people as a place for meetings and friendly gatherings. According to Tehran poverty of public and collective spaces, parks are of the few existing potentials to promote the quality of urban space which unfortunately in some cases have turned into undesirable areas for citizens but safe for offenders because of negligence in planning and incorrect designing. Laleh Park is one of these cases. This article deals with this issue entitled as “obstruction of view” and tries to make a suggestion for reform the current status by describing one of the successful experiences of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical and visual accessibility
  • defenseless spaces
  • Social Damage
  • Laleh Park
  • Museum