پلاستیک تهران در سه مقیاس

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معمارى منظر

2 کارشناس معمارى

چکیده

اینجا تهران است. گنجینه ای فراهم آمده از دویست سال مدنیت عصر جدید، که به سختی می‌توان تصویری مشخص، خاطره‌انگیز و بیادماندنی از آن را آن گونه که شایسته این شهر باشد به خاطر سپرد. سیمای تهران با معیارهای سودجویانه شکل گرفته است. جسمیت و ترکیب توده‌های ساختمانی، که بخشی از مورفولوژی شهر است تحت عنوان پلاستیک شهر قابل بررسی است. در این نوشته به ارزیابی چگونگی پلاستیک شهر تهران پرداخته شده و ادراکات برآمده از آن معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran plastic in three scales

نویسندگان [English]

  • Zahra Rastgari 1
  • Seyyed Mohammad Bagher Mansouri 2
1 M.A. in Landscape Architecture
2 B.A in Architecture
چکیده [English]

This is Tehran. A treasure collected in two hundred years of modern age civilization and it is difficult to keep a clear, nostalgic, memorable image of this city in mind, as it deserves. Tehran appearance is formed with profit-seeking standards. Substantiality and the composition of building masses which is a part of the morphology of the city can be studied as the “Urban Plastic”. This article investigates the urban plastic of Tehran and introduces the perceptions emerged from it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban plastic
  • city order
  • morphology
  • Tehran silhouette