هرمنوتیک و منظر شهر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکترى پژوهش هنر، استادیار دانشگاه تهران

چکیده

یکی از استعدادهای شگرف آدمی درک معقولات و مفاهیم است. قوه مفکره، امکان فهم را برای انسان‌ها میسر کرده است و نیروی فهم نیز توان تفسیر جهان را فراهم آورده است. پدیده‌های طبیعی و دست‌ساخته‌های انسانی، ابژه‌ها یا "برابر نهاده‌شده" هایی است که در هر مرتبه‌ای از مراتب فهم، عرصه تفسیر را نیز مفتوح داشته است. شهرسازی و شهرنشینی تجسم تاریخمند حیات و تجربه زندگی است که به مثابه پیکره‌ای انداموار نشان از تکاپوی مادی و معنوی نوع بشر دارد. شهر در نگرش هرمنوتیکی همچون متن قابل تفسیر، تجلی‌گاه زندگی اجتماعی اوست که علاوه بر جنبه‌های کارکردگرایانه ویژگی‌های حیات معنوی جوامع انسانی را نشان می‌دهد.
فرم و شکل شهر از مجموعه بافت‌های نشانه‌ای تشکیل شده که ماهیتی زبانی دارند. شکل شهر، می‌تواند به مثابه شکلی معنادار تفسیر شود. هرمنوتیک در این بحث علم تفسیر نشانه‌های موجود در متن شهر برای دریافت معانی آن است. علم هرمنوتیک و نشانه‌شناسی ابزاری کارساز در فهم فرم و محتوا از طریق تحلیل نشانه‌های منظر شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutics and Urban Landscape

نویسنده [English]

  • Alireza Noroozitalab
Ph.D in Art Research, Assistant Professor at Tehran University
چکیده [English]

One of the wonderful talents of human is to understand rational ideas and concepts. The thinking ability has made the understanding possible for humans and understanding has also provided the ability to interpret the world. Natural phenomena and human artifacts are objects that in each level of realization levels, has opened the interpretation field too. Urban planning and urbanism is the historical visualization of life and living experience which like an anatomic figure shows the spiritual and physical rush of mankind. In the hermeneutics attitude city as an interpretable context is the expression of his social life that shows the spiritual life of human societies in addition to functional aspects.
Form and shape of the city is composed of sign textures which have a linguistic nature. Shape of the city can be interpreted as a meaningful shape. In this discussion, hermeneutics is the science of interpreting city indications in order to obtain their meanings. Science of Hermeneutics and semiotics is an effective tool to understand the form and content through the analysis of urban landscape signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • Semiotics
  • City
  • visual language
  • form and content