ارتباط با منظر در آثار فرانک لوید رایت

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکترى تاریخ هنر، استاد دانشگاه پانتئون - سوربن پاریس یک

چکیده

در عصر معماری مدرن، چه در آغاز و چه در زمان رواج آن، نوعی بی‌تفاوتی نسبت به منظر و طبیعت به چشم می‌خورد. اما لوکوربوزیه و فرانک لوید‌رایت اینگونه نبودند. لوکوربوزیه، معماری را با منظر و شرایط ‌طبیعی مرتبط می‌دانست و برای فرانک لوید‌رایت، منظر و طبیعت منابع الهام بخشی بودند که از آنها برای پروراندن فرم‌های معماری استفاده می‌کرد.
گذشته از منابع الهام مشترک این دو، لوکوربوزیه و فرانک لوید‌رایت نگرش‌های کاملاً مخالف نسبت به منظر و طبیعت داشتند. نگرش اول مربوط به نوع برخورد است؛ ساختمان مصنوع با منظر طبیعی در تضاد است. این یک ابداع یونانی است که به طور خاص در معابد دوریک دیده می‌شود و مشخصة فرهنگ برخاسته از سنت‌های هلنی است. نگرش غالب در معماری اروپایی تضاد ساختارهای مونومانتال با فرم‌های طبیعی و منظرین است، لوکوربوزیه در ویلا ساوا1 به وضوح این ایده را نشان می‌دهد.
نگرش دیگر تقلید و دنباله‌روی است. معماری محل ظهور اثر طبیعی منظر و به نوعی بازتاب طبیعت است. این نگرش بیشتر مشخصة فرهنگ غیرهلنی را دارد و به تمدن‌های قبل از کشف امریکا مربوط است. دیدگاهی که فرانک لوید‌رایت خود را وابسته به آن می‌داند، ساختارهای مونوماتال از فرم‌های طبیعت پیروی می‌کند. لوکوربوزیه همچون فرانک لوید رایت معتقد بود که تقدس محیط طبیعی، توانایی اسطوره‌ای به کلیت معماری می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contact Landscape in Frank Lioyd wright’s works

نویسنده [English]

  • Claude Massu
Professor of history of art, Pantheon university Sorbonne, Paris 1
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -