وجوه شکل شهر

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری/ دانشگاه تهران

چکیده

گوناگونی مجموعه‌های زیستی در شناخت بشر از آن نیز انعکاس یافته است. غنای مطلب و لایه‌های متمایز این شناخت باعث پدیدار شدن روش‌های متفاوتی در پژوهش‌های شکل شهر شده است. حتی در حوزه‌ای مانند ریخت‌شناسی شهری، رویکردهای متفاوتی با منابع مطالعاتی مختلف وجود دارد. چالش اصلی، انتخاب میان این رویکردهای متنوع نیست، بلکه این است که چگونه آن‌ها را ترکیب و هماهنگ کنیم. مقصود این مقاله، یک تحلیل نقادانه اولیه از رویکردهای مختلف به ریخت‌شناسی شهری، در تلاش برای حل این چالش است. هدف اول، بازشناسی و تحلیل رویکردهای مختلف به مکاتب اصلی فرم شهر به‌عنوان مسئلۀ اصلی موضوع ریخت‌شناسی است. هدف دوم، بازشناسی یک جنبه است که میان همه رویکردها مشترک باشد و بتواند به‌عنوان کلید مرجع برای هماهنگی میان دیدگاه‌های مختلف به‌صورت روشمند مورداستفاده قرار گیرد. هدف غایی نوشتار، دست یافتن به یک دیدگاه ترکیبی است که در آن رویکردهای گوناگون یکدیگر را حمایت کرده و ادراکی بهتر از زیستگاه‌های بشری ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of Urban Form

نویسنده [English]

  • Hamed Hamedani Golshan
PhD Researcher/ University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Form
  • spatial analysis
  • Space Syntax
  • Process typology
  • Historico-geographical approach