منظر مشارکتی؛ اثر حضور مردم در طراحی دو باغ موزه : تهران و خرمشهر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

پس از هشت سال دفاع مقدسِ ملت ایران در برابر تجاوز کشور عراق، گونه‌ای از هنر به نام هنر دفاع مقدس در ایران پدید آمد که به لحاظ عینی و مفهومی به تجسم رشادت، استقامت، وطن‌پرستی و ایثار مردم در برابر کشور مهاجم می‌پردازد. از نمودهای این حوزه از هنر در حوزه معماری، موزه‌ها و باغ‌موزه‌هایی است که در بسیاری از شهرهای ایران برای به نمایش گذاشتن آثار برجای‌مانده از جنگ و یادگارهای رزمندگان و نیز بازسازی صحنه‌های نبرد - واقع‌گرایانه یا مفهومی- بوده است. موزه دفاع مقدس خرمشهر (1375) و موزه دفاع مقدس تهران (1385) دو نمونه قابل‌توجه از این دسته موزه‌ها به‌شمار می‌روند. نتیجه بررسی این دو پروژه در روندی قیاسی نشان می‌دهد که مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر، با هزینه ساخت اندک و بهره‌گیری حداقلی از تکنوکرات‌ها، در نمایش ایثار، ازخودگذشتگی و واقعیات جنگ ایران و عراق موفق‌تر از پروژه شهری بزرگ باغ‌موزه دفاع مقدس تهران با هزینه هنگفت و استفاده حداکثری از تکنوکرات‌هاست. سؤال این است؛ چرا پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس تهران نتوانست موفقیت لازم را به دست آورد و چه عواملی باعث شد تا مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر پروژه موفقی باشد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participative Landscape; The effect of people's presence in design of two garden-museums in Tehran and Khoramshahr

نویسندگان [English]

  • shahrzad Khademi
  • Rasha Kiani Hashemi
MSc in Landscape Architecture
چکیده [English]

After 8 years of the holy defense of Iran against invasion of Iraq, a new genre in art named “Art of holly defense” has been emerged which visualizes bravery, perseverance, patriotism and self-devotion of people against invaders . This area of the art in the field of architecture has been presented in design of museums as well as museum-gardens. Such museums could be found in many cities to showcase the war, warrior’s memorabilia as well as the battle scenes in both conceptual and realistic ways. Khorramshahr cultural center of holy defense that was constructed on 1996 and Tehran garden-museum of holy defense that was built on 2006, are two important examples of such museums. The comparative analysis of two projects shows that cultural center of Khorramshahr -with minimum of taking advantages of technocrats and low cost in construction- is more successful than urban project of museum-garden of holy defense in Tehran -with maximum of taking advantages of technocrats and high cost- in representing self-devotion and essence of war between Iran and Iraq.
Now it’s the question; why museum-garden of holy defense in Tehran couldn’t succeed as it was expected in the other hand what factors led Khorramshahr cultural center of holy defense to be a successful project?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Defense
  • Tehran Garden-Museum of Holy Defense
  • Khorramshahr Cultural Center of Holy Defense
  • Folk Art
  • Technocracy Art