منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر /دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

چکیده

جنگ پدیده‌ای خوشایند نیست که یادآوری آن به جامعه، امری مطلوب باشد. اما در ورای جنبه‌های تلخ و سیاه هر جنگ می‌توان به جنبه‌های سفید این پدیده نیز نظرکرده و حتی آن‌ها را به نسل‌های نو یادآوری کرد. هر نبردی بی‌شک شاهد دلاوری، ایثار و میهن‌پرستی عده‌ای بوده است که برای این ارزش‌ها از جان خود گذشته‌اند. در این حالت، یادآوری جنگ در قالب یادمان‌ها باید به پررنگ کردن یاد این افراد، مکان‌های خاطره‌انگیز و ارزش‌های فطری و انسانی مرتبط با جنگ بپردازد. یادمان‌های جنگ به‌عنوان نمادهایی در زندگی روزمره نسل‌های جدید، قرار است خاطراتی از جنگ را زنده نگه دارد. اما این نمادها چگونه باید باشند؟ آیا روایت مستقیم یک اثر هنری از جنگ، به‌عنوان‌مثال، مجسمه یک رزمنده پاسخ مناسبی به امر «یادآوری» است؟  نمونه‌های متنوعی در سراسر جهان با این موضوع اجرا شده است. مقاله حاضر به بررسی این نمونه‌ها می‌پردازد و از خلال آن‌ها دنبال پاسخ ا مناسبی برای این پرسش است. نتایج تحقیق حاکی از آن هستند که در موضوع یادمان‌های مرتبط با جنگ، با یک طیف مواجه هستیم که یک سوی آن واقع‌نمایی و نگاه موزه‌ای است و سوی دیگر آن نگاه انتزاعی و استعاره‌ای. هرچند واقع‌نمایی ارتباط سریع‌تری با مخاطب برقرار می‌کند اما ماندگاری اثر در ذهن مخاطب به دلیل سادگی آن اندک خواهد بود. در مقابل یادمان‌هایی که دارای لایه‌های پیچیده‌تری بوده و تفسیرپذیر هستند اگرچه ممکن است در جذب اولیه مخاطب ضعیف باشند اما درگذر زمان کارکرد بهتری را به‌عنوان یک اثر یادمانی ایفا می‌کنند.  بنابراین به نظر می‌رسد یادمان‌های جنگ متناظر با جنبه‌های حماسی و ارزش‌های ملی باید با بیان تمثیلی و استعاره‌ای ارائه شوند و آثاری که به یادآوری خاطرات مربوط است می‌تواند از بیان واقع‌گرایانه بهره گیرد. بررسی نمونه‌ها حاکی از آن است که انتخاب رویکرد مناسب با موضوع یادمان، در جذب مخاطب و انتقال پیام به نسل جدید موفق‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

War Memorial Landscape :From Realism to Metaphor

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mehrabani Golzar 1
  • Ali Akbar Khamseh Ashari 2
1 International University of Qazvin
چکیده [English]

War is not a pleasant phenomenon that it’s remembrance for society would be desirable. But beyond the dark and bitter aspects of each war, there are also white aspects to notice and even remind it to new generations. Undoubtedly every battle has faced prowess, sacrifice and patriotism of the people who devoted their lives for these values. In this case, the remembrance of war in format of memorials should bold memories of these people, evocative places and innate and human values related to war.
War memorials as symbols in daily life of new generations, are supposed to keep the memories of war alive. But how these symbols should be? Is the straight expression of a war artwork, for example a statue of a fighter, a good answer to matter of “remembrance”?
Various examples have been performed with this theme all over the world. This article studies these examples and tries to find a correct answer through them for this question.
The results of the study indicate that on the subject of war memorials, we encounter a spectrum that on one side has realistic and museum view and on the other, metaphorical and abstract view. Although realism communicates faster with audiences, permanence of artwork in audience’s mind would be low because of its simplicity. On the opposite side, memorials which have more complicated layers and are interpretable would perform better as a memorial artwork though they may be infirm at initial attraction for audiences.
Therefore it seems that war memorials corresponding to epic aspects and national values must be presented by allegorical and metaphorical expression and the works that are associated with remembering memories can use realistic expression. Surveying examples states that choosing the proper approach to the subject of memorial, would be more successful at attracting audiences and transferring message to new generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memorial Landscape
  • war
  • Metaphor
  • Expression
  • Formal architecture