از منظر نزاع تا منظر دفاع؛ مفاهیم و گونه‌های پیوند منظر با جنگ

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری معماری / دانشگاه هنر شیراز

چکیده

جنگ و نزاع بخش تاریک و تلخ تجربه بشری است که تلاش‌ها برای اجتناب از آن برخی مواقع غیرممکن بوده است. این نوشتار با نگرشی متنی به پدیده جنگ، منظر را از صرف قرارگاهی برای تحقق آن به‌مثابه محصولی برای درک واقعیت جنگ و انتقال تجارب و مفاهیم موجود در آن تلقی می‌کند. به‌این‌ترتیب، این نوشتار با مطالعه ادبیات موضوع حوزه منظر جنگ، با ایجاد تمایز میان دو مفهوم «جنگ» و «نزاع»، این فرضیه را مطرح می‌کند که در رابطه‌ای دیالکتیکی میان منظر و نزاع، در شرایط مختلف، گونه‌هایی از «منظر نزاع» تولید و بازتولید می‌شود که برخلاف دیگر دسته‌بندی‌های ا موجود، فرآیند محور بوده و به همین سبب تعریف‌پذیرتر و قابل ارزیابی‌تر است. با این رویکرد، رابطه منظر و نزاع طبقه‌بندی‌شده، دسته‌بندی جدیدی در حوزه رابطه منظر و جنگ ارائه و سه گونه منظر نزاع شامل «منظر نزاع پیشا-جنگ»، «منظر نزاع حین جنگ» (منظر جنگ یا منظر کارزار) و «منظر نزاع پسا-جنگ» معرفی می‌شود. دو نکته اساسی در این طبقه‌بندی یکی، مفهوم «ارزش منظر» در شناسایی و حفظ مناظر نزاع است که فهم آن نیازمند نگرش‌های متنی و میان‌رشته‌ای است و دیگری «قابلیت تغییرپذیری» این مناظر جهت تبدیل‌شدن از یکی به دیگری است که توجه به وضعیت نهایی منظر و پایش مستمر آن را طلب می‌نماید. درحالی‌که منظر نزاع پیش و حین جنگ با حذف عامل بیرونی نزاع، شکل اولیه خود را به دست می‌آورند و یا به عبارتی «تولید» می‌شوند، منظر نزاع پسا-جنگ با حذف آن عامل، خلق‌شده و به انحا و اشکال گوناگون ادبی، سینمایی، شهری، خاطرهای و مانند آن «بازتولید» می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Landscape of Conflict to Landscape of Defense; Concepts and Relations of Landscape to War

نویسنده [English]

  • Ali Asadpour
Assistant professor / Shiraz University of Art
چکیده [English]

War and conflict are one of the dark sides of mankind experiences and are one of the bitterest ones which sometimes seem to be inevitable despite of many attempts to prevent them. This paper aims to discover the war as phenomena and in this way have considered the landscape as not only the setting for the occurrence of conflict but also as a production that helps us to have a realistic perception of war. In such an approach exchanging experiences and concepts of the conflict would be more possible. This study makes a distinction between War and Conflict and argues that there is a dialectical relation between landscape and conflict in which its production in deferent conditions creates and recreates many kinds of "Conflict Landscape". These categories have been defined in qualitative strategy with an inductive approach.
Accordingly, fore type of landscape of conflict defined and recommended: "Prewar landscape of conflict", "war landscape of conflict" (also could be named as landscape of war of Battlefield landscape), "Post-war landscape of conflict".
There are two important concepts in this categorization; first is the concept of landscape Value and the second is the Changeable Ability of Landscape. The first concept is important in the sense of identifying and conserving any kinds of conflict landscape and it needs contextual and interdisciplinary approaches. The second one shows the capability of landscape for converting to and changing from one kind to the other one. For instance, War landscape of conflict can change into post-war landscape of conflict and / or postwar landscape of conflict can experience all of the types during the process of completion and evolution. In this sense, the final condition of landscape will be the frame of reference. From this kind of view considering the Final position of the landscape and having a continuous monitoring checklist for taking any necessary actions, is essential for preservation of these landscapes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape of conflict
  • Defensive landscape
  • Typology
  • Defense
  • war