منظر گذرا در دوران جنگ؛ بازنمایی بناهای یادمانی برای قرن بیست و یک

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر / دانشگاه ای.تی.اچ زوریخ

چکیده

مروری بر حضور گل در بزرگداشت جنگ و یادبود سربازان و کشته‌شدگان جنگ نشان می‌دهد که رابطه جنگ و گل رابطه‌ای گذرا و ناپایدار نیست، بلکه گل‌ها با وجوه مختلف سیاسی در دوره‌های مختلف در یادبود و بزرگداشت جنگ‌ها حضوری فعال دارند. این نوشتار با تمرکز بر انگیزه‌های اصلی ساخت بناهای یادبود، به‌صورت مشخص نقش گل در شکل‌گیری مقابر موقت خیابانی در جنگ جهانی اول در اروپا، جنبش «باغ جنگ» در طول جنگ جهانی دوم در آمریکا و جنبش «قدرت گل» در طول جنگ ویتنام را معرفی و تحلیل می‌کند. درنهایت با توجه به تغییر وجه جنگ در قرن بیست‌ویک و شکل‌گیری جبهه جهانی علیه تروریست، نویسنده بهره‌گیری از گل در شکل دادن به منظری گذرا برای یادبود فجایع را به‌عنوان رویکرد نوین در ساخت یادبود معرفی می‌کند و یادبودهای آینده را بیشتر باغ‌هایی از گل می‌داند که مردم خود شکل‌دهنده به آن هستند تا بناهای معمارانه با مقیاس‌های عظیم که با طرح‌های از پیش تعیین‌شده ساخته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Call for Landscape Ephemera in Times of War: Reimagining Memorial Design for the Twenty-First Century

نویسنده [English]

  • Lara Mehling
PhD Researcher / ETH Zurich
چکیده [English]

A review on a relation between flowers and the war memorials shows strong and multi-dimensional integration.
Focusing on the establishment and the essential purpose that memorials serve, this paper reviews three twentieth-century social movements as case studies, which directly involved the public ground and the use of landscape ephemera, particularly flowers, in response to war: The WWI war shrine-, the WWI+II war-gardening, and Vietnam War-era “flower power” movement—one to mourn the loss of war, one to support the war, and one to protest the war. At the end the paper notes that recalling flowers in certain purposes may be an answer for the new generation of war memorial in the recent universal front.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War memorial
  • Landscape ephemera
  • war
  • Memorial design