مشکیجه، گلی فراموش شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه خلیج فارس، دانشکده معماری و شهرسازی، بوشهر، ایران.

2 استادیارگروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

3 استاد مدعو دانشگاه فنی و حرفه‌ای یزد، یزد، ایران.

4 پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 گروه معماری، دانشکدۀ معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران.

چکیده

باغ ایرانی تجلی‌گاه ویژه و بیانگر محبوبیت گیاهان نزد مردم این سرزمین است. گیاهان به‌کاررفته در آنها همواره بومی و در هماهنگی کامل با بستر و اقلیم خود بوده که این امر موجب پایداری و تداوم باغ‌های ایرانی در گسترۀ زمان و جغرافیا و ایجاد حس تعلق به آنها بوده است. بخش اعظمی از سودمندی و پایداری باغ ایرانی را می‌توان مدیون این گیاهان بومی دانست که جنبۀ دارویی و شفابخشی و معنایی داشته‌اند و در فرهنگ مردم این سرزمین از جایگاهی ویژه برخوردار بوده‌اند. اما متأسفانه امروزه عدم شناخت کافی از گیاهان بومی و سازگار با شرایط سرزمینمان موجب‌شده تا این گیاهان رو به انقراض گذارده و پارک‌ها و مناظر شهری با گیاهان وارداتی، غیر اصیل و ناهماهنگ با زمینه‌های اقلیمی و فرهنگی هر منطقه جایگزین شده و به‌تدریج گیاهان بومی در بستر تحولات سریع و دفعی عصر حاضر به فراموشی سپرده ‌شوند. هدف این پژوهش شناسایی و معرفی گل مشکیجه یکی از گل‌های اصیل و بومی مورد استفاده در باغ‌ و خانۀ ایرانی است که سال‌هاست در غبار فراموشی قرار گرفته است. این گل نه‌تنها در پارک‌ها و فضاهای سبز دیده‌ نمی‌شود، بلکه به‌طورکلی هیچ شناختی از آن وجود ندارد. تنها اطلاعات اندکی از این گل در برخی سفرنامه‌ها باقی ‌مانده‌ است اما هیچ‌یک به شناسایی و معرفی این گل نپرداخته‌اند و فقط نام آن به‌عنوان یکی از گل‌های بومی این سرزمین آورده ‌شده ‌است. پژوهش پیش‌رو با بهره‌گیری از روش‌های کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، انجام مصاحبه با اهالی شهر و روستاهای یزد و کرمان و مشورت و گفتگو با مسئول پژوهش‌های باغ گیاهشناسی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعات ویژگی‌های ظاهری، معنایی و کارکردی گل مشکیجه را بازشناسی و معرفی می‌کند و استفاده از طرح آن در برخی تزئینات را نمایش می‌دهد. در طی روند تحقیقات میدانی اطلاعاتی از این گل در مناطق مرکزی ایران یافت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moshkijeh (Musk Rose) A Forgotten Flower in Persian House and Garden

نویسندگان [English]

 • Sarah Shokouh 1
 • Shohreh Javadi 2
 • Farzane Sadat Dehghan 3
 • Ziya Hosseinzadeh 4
 • Keyvan Forghani 5
1 Lecturer, Persian Gulf University, School of Art & Architecture, Bushehr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Advanced Studies of Art, University of Tehran, Iran.
3 Lecturer, Technical and Vocational University, Yazd, Iran.
4 Ph.D. Student in Landscape Architecture, Department of Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
5 Faculty Art and Architecture, Azad Islamic University Of Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Persian gardens reflect the special popularity of plants with Iranian people. The plants in the Persian gardens have always been native and in full harmony with their context and climate. This has contributed to the stability and continuity of Iranian gardens over time and across geographical regions and has created a sense of belonging to them. Much of the usefulness and stability of Iranian gardens can be attributed to these native plants that have therapeutic, healing, and semantic functions. These plants have a special place in Iranian culture. Unfortunately, today, inadequate knowledge of native plants that are compatible with the conditions of Iran has made these species extinct. Iranian parks and urban landscapes have been filled with foreign and non-original plants that are inconsistent with the climatic and cultural contexts of Iranian regions. Due to rapid and unpleasant changes in the present era, the native plants have been forgotten. The purpose of this study seeks to introduce and identify the characteristics of the musk rose, one of the original and native flowers planted in Iranian gardens and houses. The concern is that this flower has been overlooked for many years and no longer can be seen in parks and green spaces. Even knowledge of this flower is scanty. Information about this flower is limited to some travelogues. However, not much is available on the features of this flower, and only its name has been mentioned as one of the native flowers of Iran. The required data for this study were gathered through a bibliographical method, field studies, and interviews with residents of the cities and villages of Yazd and Kerman, and the head of botanical garden research. The results of these studies show the physical, semantic, and functional characteristics of this flower and confirm that this flower design has been used in some decorations. During the field research, data about this flower was found in the central regions of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Musk rose flower
 • Native flower of Iran
 • White flowers with multiple petals
 • Pentamerous flower
 • Persian garden flower
 • امین‌الدوله، میرزا علی خان. (1354). حاج میرزا علی خان صدر اعظم؛ سفرنامۀ امین الدوله (به کوشش اسلام کاظمیه). تهران: انتشارات توس.
 • انصاری، شهره. (1381). تاریخ عطر در ایران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. (1393). گنجعلی‌خان. تهران: اساطیر.
 • پیرنیا، محمد کریم. (1374). آشنایی با معماری اسلامی ایران (تدوین غلامحسین معماریان). تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • دهخدا، علی اکبر. (1377). لغت‌نامۀ دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • ضرابی، عبدالرحیم کلانتر. (سهیل کاشانی). (1379). تاریخ کاشان (به اهتمام ایرج افشار). تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
 • گل‌گلاب، حسین. (1326). گیاه‌شناسی برای سال اول پزشکی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • گل‌گلاب، حسین. (1386). گیا(راهنمای گیاهی). تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی.