مصاحبة اختصاصى مجلة منظر با پروفسور برنارد لاسوس، برندة جایزة معمار منظر برتر جهان در چهار سال منتهى به 2010

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری منظر

2 دکتری معماری

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The exclusive interview with Bernard Lassus

نویسندگان [English]

  • Maryam-al-Sadat Mansouri 1
  • Mohammad Atashinbar 2
1 M.A in landscape architecture
2 Ph.D in Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -