گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزى شهرى

2 دکترى معمارى، عضو هیئت علمى دانشکده معمارى دانشگاه تربیت مدرس

3 دکترى شهرسازى، عضو هیئت علمى دانشکده شهرسازى دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ظهور نظریات توسعه درون‌زا از اوایل قرن بیستم تاکنون، نیاز به مرمت بافت‌های فرسوده درونی شهرها را الزامی می‌کند. بافت های فرسوده به دو دسته کلی واجد ارزش و فاقد ارزش تقسیم می‌شوند. جدیدترین رویکردهای مرمتی، با توجه به بیانیه‌ها و منشورهای جهانی، با جامع‌نگری، سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت‌های فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت‌های تاریخی از طریق تعیین نقش آنها در سازمان فضایی شهر دارد. یکی از رویکردهای مطرح در این زمینه، رویکرد گردشگری در برنامه‌ریزی شهری است. این مقاله ضمن معرفی مفهوم توسعه خلاق با بررسی دو نمونه موردی محله «تئودوس استیونز و لیدا همیلتون»، و اسکله «کلارک» سعی در معرفی رویکرد گردشگری به‌عنوان ابزاری کارآمد جهت دستیابی به توسعه خلاق و برشمردن تعدادی از اصول آن را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Tourism as a Creative Development Strategy in the Urban Decay

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rafieeyan 1
  • Mohammad Reza Bemanian 2
  • Mojtaba Rafieeyan 3
1 M.A. in Urban Planning
2 Ph.D. in Architecture, Faculty Member of Tarbiat Modares University
3 Ph.D. in Urbanism, Faculty Member of Tarbiat Modares
چکیده [English]

The latest theories of inter productive development emphasizes on the necessity of inner city regeneration. The urban structures are basically categorized into valuable and invaluable ones. The latest general restoration approach based on the contemporary theories is to rely on the existing heritage of valuable the urban decay and to integrate the economics and culture to create a sustainable regeneration in historical context through their performance in the city structure. Tourism approach is one of the most common approaches in urban planning. The current article discusses the creative development alongside the tourism approach. Therefore Public Archaeology at the Thaddeus Stevens and Lydia Hamilton Smith Site in Lancaster and Clark Waterfront are discussed as case studies to conclusion for achieving the creative development and defining some of its principals. Hypothesis: Urban decay regeneration can promote the environmental qualities, community outreach and tourism through a creative development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative development
  • tourism
  • Urban Decay
  • generalism