سمبولیسم و طراحی منظر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دکترى برنامه‌ریزى شهرى و روستایى، دانشیار دانشکده هنر و معمارى دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس‌ارشد معمارى منظر

چکیده

معماران برای ایجاد مفاهیم مورد نظر خود در فضا از راه‌های مختلف تصویرسازی مستقیم، بهره‌گیری از نماد، استعاره و بکارگیری ویژگی‌های حسی فضا استفاده می‌کنند. این نوشتار رویکردهای مختلف در طراحی باغ مفهومی بر اساس "شیوه انتقال مفهوم" را بررسی می‌کند. در نهایت مخاطب قرارگرفتن حواس کاربر برای درک مفهوم فضا و منظر باغ را به عنوان راهکار مناسب ارزیابی می‌کند. این روش می‌تواند به تنهایی و یا در کنار روش‌های دیگر انتقال معنی بکارگرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbolism and Landscape Design

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Taghvaea 1
  • Hoda Kameli 2
1 Ph.D. in Urban and Rural Planning, Associate Professor in Tarbiat Modares University of Iran
2 M.A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

Architects try to show the concept of their design (the space) in different ways, such as direct visualization, using symbols, metaphors and using sensory characteristics of the space. This manuscript evaluates different approaches to the designing of the conceptual garden which based on "the style of concept transfer". It demonstrates that responding to the user’s senses for understanding the concept of the space and landscape garden is the appropriate approach. This method can be used alone or alongside other methods to transfer meanings.
Hypothesis:There is no way but using Symbol and metaphor for creating space and concept perception. It seems that the most stable way for space creation in the landscape, is using direct sensory of human to percept certain concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual design
  • Landscape architecture
  • senses