GIS برای معماران منظر

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

انجمن علمی _ دانشجویی معماری منظر دانشکاه تهران

چکیده

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS سالهاست که به ابزار رایج برای طراحان منظر در محیط های بزرگ بدل شده است . این سیستم انقلابی در نحوۀ تولید طرحها توسط معماران منظر ، شناسایی منظر ، تلفیق سیاستهای عمومی ، هدایت کارهای پژوهشی و همکاری با کارشناسان سایر حوزهها به وجود آورده است . بسیاری از معماران منظر این واقعیت را درک کرد ه اند که فنآوری GIS در حال تبدیل به یک استاندارد برای مؤسسات و طراحی حرفه ای است و به عنوان ابزاری پایه ای در برنامه ریزی و طراحی منظر در مقیاسهای متنوع مورد استفاده قرار میگیرد . با توجه به تهیۀ نقشه های GIS برای شهرهای مختلف کشور ایران و بهره گیری از متخصصین GIS در زمینه های مختلف تحلیل و برنامه ریزی منظر و در طرحهای مختلف آمایش و برنامه ریزی شهری و گردشگری در شرکت های مهندسین مشاور معماری و شهرسازی ، زمین ههای ورود این دانش و ابزار در عرصه معماری منظر به تدریج مهیا شده و آموزش و آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری منظر و رشته های وابسته و پیوسته با آن بیش از پیش احساس می شود. ترجمه کتاب " GIS برای معماران منظر " ، نخستین گام در آشنایی بیشتر محافل دانشگاهی و حرفه ای معماری منظر با زمینه ها و ابعاد مختلف GIS برای استفاده در پروژه های منظر به شمار می رود ، که با تلاش " انجمن علمی دانشجویی معماری منظر دانشگاه تهران " و نظارت پژوهشکدۀ نظر انجام شده و با حمایت " سازمان زیباسازی شهر تهران " منتشر می شود. معماران منظر چگونه از GIS استفاده می کنند ؟ این سؤالی است که این کتاب تلاش می کند با معرفی 10 نمونه به آن پاسخ گوید . در این کتاب ، خواهید دید چگونه شرکتهای کوچک و بزرگ ، GIS را به شیوه هایی خلاقانه و نوین جایگزین روش های سنتی زمان‌بر و غیر دقیق کرده اند و در تحلیل و سنتز لایه های متفاوت ، اطلاعات تاثیر گذاری بر برنامه ریزی و طراحی سایت های طبیعی و شهری به کار گرفته اند. کتاب نشان می دهد که چگونه GIS در مقیاسها، حوزه ها و مراحل مختلف برنامه ریزی تا طراحی به کمک معماران منظر می آید. از شرکتی در نیویورک که از قابلیت های ساخت میدان دید در GIS برای کمک به حفاظت از مناظر بصری مهم استفاده میکند تا شرکتی در فیلادلفیا که با استفاده از GIS محاسبات مربوط به عرضه و تقاضای امکانات تفریحی را با یک مدل ساده انجام می دهد ، و شرکتی که با استفاده از GIS و سنتز اطلاعات متنوع محیطی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار، اولویت هایی را برای ارتقاء منظر یک خیابان مرکزی در قلب شهر «آلباکورک » پیشنهاد می دهد. در تمام این موارد GIS با تاکید بر نقش میان رشت های معماران منظر _گر د آورنده تخصص های مختلف دخیل در مدیریت، برنامه ریزی و طراحی منظر سرزمینی و شهری _ نقش ابزار اصلی برای گردآوری ، تحلیل و بهره برداری از داد ه های حوزه های مختلف را ایفا می کند. علاوه بر این ، سه فصل پایانی کتاب به معرفی مدل های کاربردی و همچنین روش های گرافیکی در GIS می پردازند و فرایندی از اقدامات برای رسیدن به نتیجه را معرفی می کنند. این کتاب راهنما و مرجعی مناسب در آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری منظر با امکانات متنوع نرم افزار GIS در حوزههای مختلف حرفه شان است.

عنوان مقاله [English]

“GIS for Landscape Architects”

نویسنده [English]

  • student association of landscape architecture tehran university
Tehran university Student association of landscape architecture
چکیده [English]

Geographic Information Systems or GIS has become the popular tool for landscape architects in large environments for many years. This system has led to a revolution in design production process by landscape architects, landscape identification, integration of public policy, conduction of research work and cooperation with experts from other disciplines. It is obvious for landscape architects that GIS technology is on the verge of becoming a standard criterion for institutions and professional designers as a basis for planning and landscape design in different scales. Regarding the preparation of GIS maps for different cities of Iran and the presence of GIS professionals in various areas of landscape analysis and planning in different land use planning, urban planning and tourism in architecture and urbanism consulting engineers companies, the context for widespread use of this knowledge in the field of architecture is prepared and introducing this technology to landscape students and graduates and the students of relative fields seems essential. The translated book of “GIS for Landscape Architects” is considered the first step in introduction of GIS dimension and aspects to academic and professional sessions of landscape architecture in implementing landscape projects which is released due to perseverance of “Landscape Architecture Student Association of Tehran University” and supervision of Nazar Research Center and and sponsorship of “Tehran Beautification Organization “. How do landscape architects use GIS? This is the question that this book seeks espond by introducing 10 real-world cases. . In this book, you can see how big and small companies have replaced GIS with traditional time-consuming and imprecise creative methods innovatively and creatively to be used in analysis and synthesis of different layers of information to influence the planning and design of urban and natural sites. The book shows how GIS in scale, scope and planning stages to help Landscape Architects from planning to design. From a firm in New York City which implies the capability of creating visibility in GIS field of to help protect the visual landscape to a firm in Philadelphia which offers a simple model of supply and demand for recreational facilities with the use of GIS calculations and a company which uses GIS and synthesizes diverse influential environmental, cultural, social and economic information to propose priorities for enhancing the landscape of a central street in the heart of “Albacorque” city. In all these cases the GIS with emphasis on the interdisciplinary role of landscape architects _assembler of various specialties involved in management, planning and territorial and municipal landscape design _ plays the the main role in collecting, analyzing and utilizing data from different fields. In addition, the last three chapters of the book are allocated to introduction of applicable models as well as graphical methods of GIS and the process of assessing the measures for coming into a conclusion. This handbook is a good reference for architecture students and graduates familiar with the various features of GIS software in various areas of their profession.