پردیس هخامنشی خاستگاه باغ ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر هنر ومعماری

چکیده

باغ ایرانی یکی از دستاوردهای مهم و منحصر به فرد فرهنگ ایرانی است که نه تنها در محدودۀ جغرافیایی ایران بلکه در سراسر فلات ایران گسترده و شناخته شده است. آنچه هویت این دستاورد را ارزشی یگانه میبخشد، حضور آن در درازای تاریخ تمدن ایران زمین است. نکته مهم این است که تعریف پردیس نه تنها چراغی بر تمدن زاینده ایران زمین می افکند، بلکه بنابر ضرورت، عنصری حیاتی برای تداوم زندگی باغ ایرانی محسوب م یشود. تردیدهای تاریخی ما درباره باغ ایرانی در دوران هخامنشی به یقین می رسد. پردیس های هخامنشی جایگاه والایی در هنر دوران باستان دارند و اسناد و مدارک مهم و مستندی درباره این دستاورد عظیم فرهنگی  نه تنها به عنوان یک باغ، بلکه به عنوان یک نهاد سیاسی، اقتصادی و هنری  وجود دارد. امروز برای ما شناخت «باغ ایرانی » یک ضرورت است و برای ادای این فریضه باید قدم را در پله اول گذارد و هستی باغ ایرانی را در دوران هخامنشی جستجو کرد. این مقاله ضمن تبیین جایگاه باغ ایرانی در نخستین روزهای تولد این دستاورد مهم فرهنگی، زوایای کمتر شناخته شده «نهاد باغ » را در دوران هخامنشی مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achaemenid Paradise, the Origin of Persian Garden

نویسنده [English]

  • shahriar cyrus
چکیده [English]

Persian garden is among significant achievements of Iranian culture which is not only known within Iranian territory but also across the Iranian plateau. What mostly enriches this achievement is its presence throughout Iranian civilization history. More remarkably, paradise definition not only sheds light on fertile Iranian civilization, but is considered an indispensable compartment in the life of Persian garden necessarily. Historical doubts about Persian garden turns into certainty in the Achaemenid era. Achaemenid gardens are of prominence in historical art and there exists important documents about this magnificent cultural achievements – not only as a garden, but also as a political, economic and art institution. Cognition of “Persian garden” is now a necessity which requires searching on essence of Persian garden in Achaemenid era. This paper reveals the position of “Persian garden” within its early ages of existence and puts the unknown angles of “garden institution” in Achaemenid era into scrutiny.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • Achaemenid Paradise
  • Pasargad
  • garden institution