نویسنده = علی اکبر خمسه عشری
منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره

دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 68-81

محمدرضا مهربانی گلزار؛ علی اکبر خمسه عشری


تلألو ثروت نورپردازی مجتمع‏های تجاری تهران

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 86-93

مونا مسعود لواسانی؛ علی اکبر خمسه عشری؛ زهرا ایلیاتی