کلیدواژه‌ها = نوسازی
تعداد مقالات: 11
1. نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 56-61

سایمون بل؛ امید ریسمانچیان


2. فرایند هویت‌سازی از دیدگاه لاکان

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 62-67

محمود قلعه نویی؛ سپیده پیمانفر


4. آسیب‌شناسی نوسازی شهری در ایران

دوره 5، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 41-45

علیرضا عندلیب


5. چرایی پیدایش و گسترش بافت‌های فرسوده

دوره 5، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 49-53

شریف مطوف


8. مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های نوسازی تهران

دوره 2، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 34-37

مشیت‌اله نوروزی


10. ارزیابی تجربه بومی؛ الزامات تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 38-41

کاوه حاجی علی اکبری


11. ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

دوره 1، شماره 0، زمستان 1387، صفحه 6-6

انسیه قوام‌پور