نویسنده = ناصر براتی
تعداد مقالات: 8
1. برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 58-67

امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


2. نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش‌آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری

دوره 11، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 48-59

شهریار خونساری؛ ناصر براتی؛ شهره جوادی


4. جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 6-15

ناصر براتی؛ آیدا آل هاشمی؛ آرمان میناتورسجادی


6. مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 118-125

بهزاد مسعودی اصل؛ احمد علی فرزین؛ ناصر براتی


8. سخن مرکز

دوره 3، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 54-54

ناصر براتی