نقدی بر کتاب «تحقیق در معماری منظر: روش ها و روش شناسی»، مصادره کردن مفاهیم به نفع موضعی عملگرا

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

در این کتاب، معماری‏ منظر با تعابیر مختلفی همچون حوزه، اینتر‏، مولتی‏ و ترنس دیسیپلینی، در مرز میان سه امپراتوری علوم ‏طبیعی، اجتماعی و هنر عنوان شده است. از طرفی با تفکیک «تحقیق [برای] پروژه » از «پروژه تحقیقاتی »، تحقیق آکادمیک را تعریف و از غیرآکادمیک جدا می کند. تحقیقی که به ضرورت باید شاهدپایه، دقیق و خلاقانه باشد. ازاین‌رو ویژگی مرزی معماری منظر یک تیغ دو لبه عنوان شده است. چراکه تفاوت تعاریف فنی و زاویۀ نگاه های سه امپراتوری دخیل در آن ممکن است آشوب ایجاد کند. آشوبی که هم می تواند به خلاقیت، هم می تواند به کم توانی منجر شود. برای این مشکل، پیشنهاد کتاب یک رویکرد روندی است. درواقع در این کتاب برای ویژگی ‏های متمایز تحقیق در معماری ‏منظر و مشکل های خاص آن -که به خوبی به برخی از مهم‏ترین آن ها اشاره شده- موضعی عملگرا اتخاذ و پیشنهاد شده، که محور نقد حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Book Review; Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology, Seizing the Concepts in Favor of a Pragmatic Stance

نویسنده [English]

  • Seyed Amir Hashemizadegan
Ph.D candidate in landscape architecture, University of Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research method
  • landscape architecture
  • pragmatism
  • emancipatory
_ بدون منبع 
_ بدون منبع