رویایی در هفت گام برای تعمیم یک ایده

نوع مقاله : ترجمه

چکیده

ژیل کلمان در طول دوران فعالیت حرفه ای خود، چهار ایده و کانسپت از منظر و نحوه دخالت در آن، ارائه کرده و در پروژه هایش به کار برده است. نظریه "باغ های مقاومت" آخرین ایده و حاصل فعالیت سال های اخیر او است. آنچه در ادامه می خوانید ترجمه ای از مقاله "Les jardins de résistance" است که توسط ژیل کلمان در معرفی این نظریه نگارش شده است. در این منشور، ژیل کلمان از خلال روایتی هفت پرده‌ای به صورتی حماسی و رومانتیک به بیان نظریه باغ‌های مقاومت می‌پردازد. مقصود کلمان از با غ‌های مقاومت، مجموعه‌ای متکثر از فضاهایی است که او تعبیر باغ به آنها می‌دهد و به صورت هسته‌های مقاومت با گستردگی در تمام سطح زمین به حفاظت از ذخایر طبیعی و سبز آن در برابر آسیب‌های پیش روی بشریت می‌پردازد. وی سیستم درهم تنیده و پیچیده حاصل از این نظریه را امیدی برای ادامه حیات سیاره زمین می‌داند. در واقع، این نوشتار کلمان، صحنه سازی تئاتر گونه ای است که رویارویی اکوسیستم طبیعی زمین در برابر هجوم سرمایه‌داری و زیاده‌خواهی بشر را به تصویر می کشد. او تلاشی را در ادامه سنت با غسازی نوع بشر معرفی و تبیین می کند و آن را به صورت هسته های مقاومت ما در برابر نابودی ذخایر زمینی و نجات نوع بشر ارائه می‌دهد. نکته جالب توجه، تاکیدی است که او بر جدا بودن این هسته‌ها از یکدیگر دارد؛ در واقع سیستم پیشنهادی کلمان را مجموعه‌ای از هسته‌های مستقل تشکیل می‌دهد که در نهایت در ترکیب با ایده باغ سیار‌های در مجموعه‌ای یکپارچه جای می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A dream in seven phases for the generalization of the concept

چکیده [English]

During his professional career, Gilles Clement has introduced and applied four distinct ideas and concepts on landscapes and ways to intervene in them. The concept of Gardens of Resistance is his most recent idea and a result of his activities over the past several years. The following is a translation of Gilles Clement’s article titled “Les jardins de résistance”in which he has strived to introduce the concept of Gardens of Resistance. In this charter, Gilles Clement offers an epic and romantic description of his idea through a narrative compiled of seven acts. What Clement means by Gardens of Resistance is a multiple complex of spaces, which he describes as gardens acting as resistance points across the face of the earth to protect its natural and green resources against dangers facing humankind. He regards the intertwined and complex system resulting from this idea as a source of hope for the earth’s survival. In fact, through his theatrical histrionics, Clement attempts to picture the earth’s natural ecosystem pitted against capitalism and human greed. He outlines an effort to restore the human tradition of gardening and introduces gardens as points of resistance against the move to destroy natural resources and thus humankind. Remarkably, Clement stresses that these resistance points are separate entities. In fact, his proposed system is comprised of independent resistance points that finally form a unified whole in conjunction with his idea of Planetary Gardens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -