منظر آسمانی؛ نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان

نویسنده

دکتری باستان‌شناسی، عضو پیوسته پژوهشکده نظر

چکیده

در آثار برجای مانده و بدست‌آمده از دوران کهن، تصاویر و نقوش اجرام آسمانی، انسان، حیوان، گیاه و سنگ جلب نظر می‌کند، که با بررسی این نقوش رابطۀ تنگاتنگ و نامریی و مفاهیمی فراتر از شکل ظاهری آنها به دست می‌آید. تمام آثار و شواهد، بیانگر این مسئله می‌باشند که نقش‌های کهن در بین اقوام و ملل مختلف بیشتر ریشه در فرهنگ، مذهب و باورهای قومی مردمان دارد. برای شناخت این نشانه‌ها باید آثار برجای مانده و یافته‌شده از دوران‌ گذشته مورد پژوهش و بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Celestial Landscape; A Look at Moon Motifs in Ancient Iran

نویسنده [English]

  • Fereydoun Avarzamani
Ph.D in Archaeology, Permanent Member of the Nazar Research Center
چکیده [English]

Ancient artefacts are full of motifs of celestial bodies, humans, animals, plants and rocks. A closer study of these motifs reveals broader concepts beyond their mere appearance. Evidence proves that these ancient motifs are rooted within a nation’s culture, religion, and tribal beliefs. A better understanding of these images requires a comprehensive study of artefacts and relics dating from ancient times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moon
  • goddess
  • plants
  • animals
  • Fertility
  • Water