بررسی‌هایی پیرامون آلپ غربی پس از قرن 18

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دپارتمان جغرافی و محیط، دانشگاه ژنو، سوئیس.

2 پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه پاریس EST، فرانسه.

چکیده

نوشتار حاضر رابطه متقابل کوهستان، مردم ساکن در آن و فرایند ساماندهی، تحول و محافظت از آن را بررسی می‌کند. برای نیل به این هدف، کوهستان‌های آلپ غربی و قرن 18 میلادی که اولین نشانه‌های توجه به کوهستان را می‌توان در آن رصد کرد، به عنوان مبدأ قرار گرفته است. نقطة آغاز این بحث نوع نگاه به کوهستان خواهد بود : چگونه کوهستان در طول چند قرن اخیر و تدریجاً به موضع شناخت و به موازات آن منظری ارزشمند، تحسین‌شده و محافظت‌شده و کوه‌ها به منبعی نمادین برای جوامع مدرن تبدیل شده است. در ادامه نقش کوه در پروژه‌های سرزمینی یا مشارکتی مورد پرسش قرار خواهد گرفت.
با این حال هر فرهنگ و تمدن به روش خود کوهستان و ارزش‌های منسوب به آن را تبیین می‌کند. هر تحلیلی باید به یک بستر تاریخی و فرهنگی نسبت داده شود. بدون ورود به بحث‌های ترتیب زمانی گفتمان‌های مطرح‌شده در مورد آلپ، عصر روشنگری هم‌زمان با شور و اشتیاق نسبت به سرزمین‌های کوهستانی و همچنین شروع شکل‌گیری آگاهی علمی در مورد آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scrutiny of Western Alps after the 18th Century

نویسندگان [English]

  • Ann Sgard 1
  • Translate (from the French to Persian): Seyed Mohammad Bagher Mansouri 2
1 , Associate Professor, Department of Geography and Environment, University of Geneva, Switzerland.
2 Ph.D Candidate in Architecture, University of Paris EST, France.
چکیده [English]

This paper tries to put the interaction of mountain and inhabitants and its organization, development and conservation process into scrutiny.In achieving this goal, the mountains of the 18th century and Western Alps where first signs of attention to mountains can be observed, were selected as the source. The initial arguments discusses the opinions toward mountains: How did mountains turn into a recognizing indicator over the last century as well as changing to a valuable, appreciated and protected landscape  and a symbolic source for modern societies. Moreover, the role of mountains in land or collaborative projects was also queried.
Mountains were natural elements, especially as the context or in relation to human settlements and they are tied with shapes and different mental forms of the people who were in their vicinity over different periods. Analysis of surrounding mountains of Geneva and the Switzerland explains a historical process of the 14th and 15th centuries that admits permanent presence of these natural components in popular culture. Thus their presence is presented as imaginary fancy pictures in one period or as a source of natural resources in consuming period, as an artistic subject in another period and subsequently as protected, affecting, influential landscape in social communities. These were terrifying dreadful in the 18th and 19th century that have turned into a source of individual and social identity which explains their cultural strength. One the one hand meeting natural and functional needs and strengthening the foundations of identity on the other, will lead to different approaches dealing with these components and result their increased conservation whichsuggests a focus on the formation of national landscapes regardless of their prevailing thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • Mountain
  • Alps
  • nature