جایگاه منظر در توسعه پایدار

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهش‌های عالی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه

چکیده

در ابتدای بحث لازم است به یادآوری مفاهیم و تعاریف پایۀ منظر که امروزه در محافل علمی اروپا و سایر کشورها پذیرفته‌ شده‌اند، پرداخته شود. واژۀ منظر واژه‌ای چندمعنایی است که در پیوستگی عینیت ـ ذهنیت معنا می‌‌شود : از منظر مادی یا عینی که جغرافیدان‌ها و دانشمندان علوم طبیعی به آن می‌پردازند تا منظر غیر مادی یا ذهنی که برآمده از تاریخ و به ویژه هنر است.
منظر در پژوهش‌ها و ادبیات علمی عبارت از ساختاری اجتماعی با ابعاد دوگانۀ مادی و غیرمادی است. امروزه در اروپا، اکثر متخصصان علمی و مسئولان خدمات مهندسی در آمایش سرزمین، به تعریفی که در کنوانسیون اروپایی منظر آمده رجوع می‌کنند : "بخشی از سرزمین، آن‌گونه که توسط جمعیت‌ها درک می‌شود و نتیجۀ عوامل طبیعی یا انسانی و روابط این دو با هم است".
منظر محصول تعامل میان عوامل مادی و غیر مادی است : فعالیت‌های اقتصادی با تغییردادن بستر بیوفیزیک، منظر مادی (مواد بی‌جان و بیولوژیک، از جمله جسم انسانی) را تولید می‌کنند. در عین حال جوامع در طول تاریخ، براساس تکامل روابط اجتماعی با طبیعت، منظر را بازنمایی می‌کنند. این تغییرات در منظر مادی، به نوبۀ خود مظاهر اجتماعی منظر را تغییر می‌دهند و نیروی محرکۀ کنش و همچنین انگیزۀ کنش سیاسی می‌شود. در نتیجه جوامع براساس بازنمایی‌هایی که از دینامیک‌های خود می‌کنند، در منظر مداخله می‌کنند.
توسعۀ پایدار در 1987 در گزارش برانتلند (WCED, 1987) تعریف شد، در حالی‌که پیش از آن، صحبت از توسعه در درازمدت بود و پس از آن اصطلاح انگلیسی  "sustainable"در فرانسه به "durable" ترجمه شد که ترجمۀ خوب و دقیقی نیست، زیرا این واژه بیشتر به دوام و ماندگاری اشاره دارد و مفهوم مورد نظر برانتلند را نمی‌رساند. گزارش او سه رکن توسعۀ پایدار را مطرح می‌کند :
- توسعۀ اقتصادی
- تجدید منابع طبیعی و حفاظت از آنها
- توسعۀ اجتماعی و فرهنگی، انتقال بین نسل‌ها
توسعۀ پایدار در تقابل  با مفهوم تولید ناخالص ملی قرار می‌گیرد (مفهوم رشد، با افزایش ثروت متوسط)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Landscape within Sustainable Development

نویسنده [English]

  • Yves Luginbuh
, Supreme Research Director, French National Center for Scientific Research
چکیده [English]

Sustainable development is a debatable concept in scientific and administrative meetings which involves many specialized disciplines through a specific look to the future of the earth and its inhabitants. Landscape science can coordinate the policies and align the achievements of various sciences as a discipline. In addition to the dual structure of objective and subjective, consideration of qualitative and quantitative value can be effective in sustainable development as well. Today, consideration of landscape as an economic value and assignment of its assessment to economists while its various dimensions are not calculable and ratable is the greatest obstacle. However, its solution precedes   landscape approach and assessment of its consequential welfare and decision-making based on economy. In other words economy should be considered in terms of service for landscape and the society which will be achieved by reviewing economic landscape approaches.
Therefore, The original meaning of the landscape which is the combination of land, society and the state will become more understandable to ordinary people and citizens will be able to recover their living environment with the help of scientists and officials and exchange their experiences to offer more acceptable meaning to their landscape concerns while improving their quality of life and controlling their future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable landscape
  • sustainable development
  • Economy of landscape
  • Value