منظر فرهنگی، یک اصطلاح عامیانه

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Cultural Landscape, an Informal Term

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri