ظرفیت‌های توسعه فرهنگی تهران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

شهرها به عنوان عالی‌ترین نماد تمدن بشری دربرگیرنده منظر فرهنگی به مثابه حاصل کار مشترک انسان و طبیعت بوده و مبین رابطه انسان با محیط زیست و تاریخ خود هستند. منظر میراثی شهرها بیان‌گر شیوۀ زندگی‌ تاریخی، مذهبی، معنوی و هنری ساکنان آن است و شرح‌ حال فعالیت‌ها و رویکردهای گذشتگان در حوزه‌های مذهب، هنر، معماری و محیط زیست به شمار می‌آید. فضاهایی مانند موزه‌ها، آثار مصنوع و انسان‌ساخت، اماکن تاریخی، مراکز فرهنگی، فضاهای سبز، مراکز خرید، مکان‌های تفریحی و ورزشی، منابع لازم برای توسعه گردشگری شهری هستند که هم‌پوشانی‌ زیادی با منظر فرهنگی ـ میراثی، طبیعی و مصنوع شهر دارند. تهران با اهمیت تاریخی خاص خود، به عنوان کلان‌شهری مهم از منظر فرهنگی ـ میراثی ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند به عنوان ظرفیت‌های گردشگری شهری مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از عناصر منظر میراثی تهران در روند توسعۀ شهر و نوسازی کالبدی آن، مورد تخریب واقع شده‌اند که ادامۀ این روند به تضعیف ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی ـ میراثی تهران می‌انجامد.به نظر می‌رسد به دلیل روند نوسازی و سرعت توسعه شهر این ظرفیت مهم نادیده گرفته و عمدتاً مورد بی‌توجهی واقع شده است که تداوم این امر اسباب تضعیف گردشگری شهری تهران را فراهم خواهد ساخت. این نوشتار به تبیین اهمیت عناصر منظر فرهنگی ـ میراثی در رونق و پایداری گردشگری شهری تهران می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran’s Cultural Development Capacities

نویسنده [English]

  • Parvaneh Parchekani
Ph.D Candidate in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cities as the greatest symbols of human civilization embrace cultural landscape as a result of human and nature common throughput which explains human relationship with its environment and history. Heritage landscape of cities explain historic, religious, spiritual and artistic life styles of its residents and is considered as descriptions for activity and approaches of previous people in religion, art, architecture, environment and etc. several places in cities such as museums, manmade relics, historic places, cultural centers, green areas, shopping centers, recreation and sport areas, etc are required resources for touristic development of a city which has a great overlap with heritage cultural landscape, natural and built landscape. Tehran with its significant historic status as an influential metropolis has a great heritage cultural perspective which can be used as urban touristic capacities. Many of Tehran heritage cultural components have been destroyed during city development and its physical rehabilitation. Thus Tehran heritage cultural touristic capacities will decrease if this trend continues. It seems that this capacity has been ignored due to the speed of rehabilitation and city developing trend whose continuing will accentuate Tehran urban tourism. This article reviews the significance of cultural heritage landscape in sustainability and prosperity of Tehran urban tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heritage-cultural landscape
  • urban tourism
  • Built landscape
  • Tehran