ارزیابی حرارتی مدل های مسکونی؛ بررسی مدل ساخته شده با فیبر، سیمان و چوب

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تاماسات، تایلند

2 دانشگاه راجاماگلا، تایلند

3 دانشگاه راجامانگلا، تایلند

چکیده

میزان حرارت خورشیدی در تایلند به طرز بی‌سابقه‌ای هر سال قوی‌تر می‌شود و این امر درک قابلیت‌های حرارتی مصالح ساختمانی (به ویژه عایق‌های حرارتی) را ضروری می‌کند. در این تحقیق سه نمونه ماکت خانه ساخته شد که در یک مدل از چوب و در دو مدل دیگر از فیبر سیمان برای سقف، کف و دیوارها استفاده شده است. از آنجا که چگالی چوب تقریباً نصف فیبر سیمان است، در این تحقیق ضخامت چوب دو برابر تخته فیبر سیمان در نظر گرفته شد. این مدل‌ها تحت شرایط آب‌وهوایی نسبتاً ثابت و آرام از اواخر آوریل تا اوایل می سال 2017 برای مشاهده دمای ساعتی درون خانه در ساعات 08:00 تا 16:00 مورد آزمایش قرار گرفتند. هر سه مدل در پردیس رنگسیت دانشگاه تاماسات (استان پتومتنی)مستقر شدند. مکان قرارگیری مدل‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شد که سایه ساختمانی بلندتر از ساعت 15:00 به بعد تمام مدل‌ها را فرامی‌گرفت. با این کار جلوی نور خورشید گرفته می‌شود تا مشاهده کنیم چگونه چوب و تخته‌های فیبر سیمان می‌توانند حرارت را به محیط اطراف خود آزاد کنند. نتایج این تحقیق نشان داد در مدل چوبی، دمای داخل تمام اتاق‌ها از دو مدل دیگر با تخته‌های فیبر سیمان کمتر بوده است و بعد از قرار گرفتن در سایه ساختمان بلند، دمای اتاق‌های مدل چوبی کندتر از دو نمونه مدل دیگر کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Thermal Assessment of Residential Models; A Study of the Model Made of Fibre, Cement and Wood

نویسندگان [English]

  • Boonsap Witchayangkoon 1
  • Phongphoom Sornchomkaew 2
  • Kritsada Anantakarn 3
1 Thammasat University, Thailand
2 Rajamagala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kang Won Campus, Thailand.
3 Rajamongala University of Technology Tawan-ok, Uthenthawai Campus, Thailand.
چکیده [English]

Sun heat in Thailand is coming stronger every year, with record breaking temperatures. It is important to learn ability of thermal properties of house materials (insulation). Therefore three replica simple house models have been built, one model with wood and the other two with fiber cement planks for ceiling, flooring, and walling. Due to a density of wood about half of fiber cement plank, wood thickness was selected to be double of fiber cement plank. Roof of all replica models is made of non-asbestos fiber cement smart board. Under a rather calm weather during late April to early May 2017, these models were used to observe hourly temperatures inside the house during 08.00-16.00. All these three models were placed in Thammasat University Rangsit Campus (Pathumtani Province). The point to place the models was selected such that the taller building casted a shadow on all the models for 15.00 hours and after. This was to block sunlight and see how wood and fiber cement planks be able to release the heat to its surrounding. This experiment found that the model with wood, temperatures inside all the rooms were lower than that of the other two models with fiber cement planks. After under the shadow of the tall building, the model with wood room temperatures was cooled off at a slower rate compared to the other two replica models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban sustainability
  • replica simple house
Bakhlah, M. S., & Hassan, A. S. (2012a). The Effect of Roof Color on Indoor House Temperature In Case of Hadhramout, Yemen. American Transactions on Engineering & Applied Sciences, 1(4): 2229-1652.
Bakhlah, M. S., & Hassan, A. S. (2012b). The study of air temperature when the sun path direction to Ka’abah: with a case study of Al-Malik Khalid Mosque, Malaysia. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 3(2): 185-202.
Bălan, R., Cooper, J., Chao, K.M., Stan, S. and Donca, R., (2011). Parameter identification and model-based predictive control of temperature inside a house. Energy and Buildings, 43(2): 748-758.
Barrow, R.  Record Breaking Temperature in Thailand During 2016. Available from: http://www.richardbarrow.com/2016/04/record-breaking-temperature-in-thailand-during-2016 (Accessed July 2017).
CIA. (2017). the World Factbook – Thailand. Available from:   http://s07.flagcounter.com/factbook/th (Accessed July 2017).
EGAT. (2017). A Record of Electric Uses in Thailand. Available from:  https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=353&Itemid=200 (Accessed July 2017).
Hassan, A. S., & Bakhlah, M. S. O. (2013b). Shading Analysis on Front Facade of Modern Terraced House Type in Petaling Jaya, Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 91: 13-27.
Hassan, A. S., & Bakhlah, M. S. O. (2013a). Shading and extent of sunlight penetration on house facades of the early terraced house type in Petaling Jaya Old Town, Malaysia. Int Trans J Eng Manag Appl Sci Technol, 4(3): 191-206.
Hunt, D.R.G. and Gidman, M.I. (1982). A national field survey of house temperatures. Building and environment, 17(2):107-124.
NIH. (2015). Heat emergencies.  Medical Encyclopedia, NIH U.S. National Library of Medicine. Available from: https://medlineplus.gov/ency/article/000056.htm (Accessed July 2017).
Sanusi, A. N., Shao, L., & Ibrahim, N. (2013). Passive ground cooling system for low energy buildings in Malaysia (hot and humid climates). Renewable energy, 49: 193-196.
Heat index. (2017). Heat index. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_index (Accessed July 2017).
R-value. (2017). R-value. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/R-value (Accessed July 2017).
WU. (2017).Weather History for Bangkok (Don Mueang), Thailand. Available from: https://www.wunderground.com/history/airport/VTBD/2017/5/1/DailyHistory.html (Accessed July 2017).