میراث صنعتی در منظر شهر تاریخی؛ نقش کارخانه قند در منظر شهری ورامین

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

میراث صنعتی مفهومی است که از سال 1950 شکل گرفته است. این مفهوم باوجود تازگی، به سرعت در پروژه‌های شهری پذیرفته شد. در کشورهای پیشگام امر حفاظت، حفاظت از میراث صنعتی به عنوان یکی از مدل‌های توسعه و بخشی از منظر شهر در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش سعی بر آن بوده تا با مطالعه منشور نیژنی تاگیل (Nizhny Tagil Charter) ، اصول دوبلین (The Dublin Principles)  بیانیه تایپه (Taipei Declaration) و سند مادرید (Madrid Document) به پیشینه حفاظت از میراث صنعتی و اهمیت آن پرداخته شود؛ همچنین تلاش شده است با پیگیری فعالیت‌هایFICIM ، ICCIH، ایکوموس و جامعه بین‌المللی معماران، اهمیت میراث صنعتی در منظر شهرهای تاریخی بیان شود. تبیین جایگاه کارخانه قند در منظر شهری ورامین با رجوع به مطالب ذکر شده مد نظر بوده است. کارخانه قند ورامین بازمانده‌ای از دوران صنعتی شدن و بخشی از تاریخ معماری است. معماری برجسته، موقعیت مناسب شهری، ویژگی‌های محیطی و تاریخی- فرهنگی و تعلق خاطر جامعه شهری، کارخانه قند را به یک نمونه ارزشمند در منظر تاریخی شهر ورامین تبدیل کرده است. نظر بر کارخانه قند و جایگاه آن در منظر شهر ورامین سبب یکپارچگی منظر تاریخی شهر می‌شود. در برخی از شهرهای تاریخی که توسعه آن در دوران صنعتی شدن (همانند ورامین) بیش از پیش بوده است، ساختمان‌ها، سایت‌ها و عناصر صنعتی جلوه‌ای از منظر شهری شده‌اند؛ به همین منظور باید در سیاست‌های شهری مدنظر قرار گیرند. علاوه بر آن، حفظ آنها نه‌تنها از لحاظ علمی، بلکه از نظر جنبه‌های اقتصادی نیز مهم است. سرمایه‌گذاری و استفاده مجدد از مواریث صنعتی (به خصوص استفاده مجدد فرهنگی) می‌تواند به عنوان ابزار رشد اقتصادی، فرهنگی و همچنین ایجاد شغل مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Heritage in Historical Urban Landscapes; the Role of Sugar Factory in Urban Landscape of Varamin

نویسنده [English]

  • Amir Ali ghanbari
Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The Industrial Heritage concept has been used since 1950.  That was a new concept but quickly accepted in urban projects. In the developed countries, protection of industrial heritage is a model of developing and a part of the urban landscape. This study tried to explain history of the industrial heritage protection and its importance. For this purpose, we study Nizhny Tagil Charter, The Dublin Principles, Taipei Declaration and Madrid Document. In addition, following-up FICIM, TICCIH, ICOMOS and the International Architects Community are necessary to explain why industrial heritage is important in the landscape of historical cities. The explanation of the position of Varamin Sugar Refinery in the urban landscape was considered in this study. Varamin Sugar Refinery is a monument of Industrialization during 20th century. This building has become a valuable asset in the historical perspective of the Varamin city with unique features including: Prominent architecture, convenient urban location, Environmental and historical-cultural features, and the interest of the urban community in this building. In some of historical cities, which developed in 20th century as Varamin some features such as, buildings, sites, and industrial elements should be considered in urban development policies because they  are key parts of urban landscape and industrial heritage. In addition, conservation of industrial heritage not only is important for academic discussions, but also is important for economic features. Revitalization of industrial heritage (especially for cultural uses) can lead to the city's economic and cultural growth, as well as job creation.. In general, Revitalization and C onservation of urban landscape and historic buildings of a city requires a balance between the past situation and present potential. Focus on industrial heritage in the landscape of historical cities is a key part of urban management policies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial heritage
  • Varamin Sugar Refinery
  • Urban landscape
  • landscape of historical cities
آقابزرگ، ‌نرگس. (1392). خاطره بصری؛ نقش چشم‌اندازهای طبیعی تهران در مدیریت منظر شهری. مجله منظر، 5 (22) : 49-51.
امین‌زاده، ‌بهناز و آریامن، ‌پوپه. (1383). اصول و راهکارهای طراحی منظر فراصنعت. مجله هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، (20) : 37-46.
حبیبی، سید محسن و نویدپور، محمدرضا. (1392). فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین. فصلنامه هویت شهر، (15): 5-14.
حقی، محمدرضا، کریمی مشاور، مهرداد و زلفی گل، سجاد. (1397). ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان). فصلنامه محیط‌شناسی، 43 (3): 529-541.
طبیبیان، منوچهر. (1382). مؤلفه‌های محیط و منظر. فصلنامه محیط‌شناسی، 29 (30): 37-42.
فرهمند، ‌عرفان. (1390). منظر پساصنعتی، عرصه نوین معماری منظر- مروری بر اندیشه‌ها و رویکردها. مجله منظر، 3 (16) : 22-26.
فکوهی، ناصر. (1391). هویت و بی‌هویتی شهری. تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مهندسین مشاور پژوهش و عمران. (1393). مطالعات طرح ساختاری (جامع) شهر ورامین. تهران.
Cho, M., & Shin, S. (2014). Conservation or economization ? Industrial heritage conservation in Incheon, Korea. Habitat International, 41, 69–76.
Dhingra, M., Singh, M. K., & Chattopadhyay, S. (2016). Macro level characterization of Historic Urban Landscape: Case study of Alwar walled city. City, Culture and Society, 1–15.
Douet, J. (2013). Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation. Left Coast Press.
Florentina-cristina, M., George-lauren, M., Andreea-loreta, C., & Constantin, C. (2014). Conversion of industrial heritage as a vector of cultural regeneration, 122: 162-166
ICOMOS. (2011). International Scientific Committee on Twentieth Century Heritage Approaches for the cnservation of twentieth-century architectural heritage, Madrid Document 2011.
ICOMOS. (2012). Taipei Declaration for 2012.
ICOMOS& TICCIH. (2011). Joint ICOMOS – TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes « The Dublin Principles ».
Jianguo, W., & Nan, J. (2007). Conservation and adaptive-reuse of historical industrial building in China in the post-industrial era. Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 1(4): 474–480.
Nunta, J., & Sahachaisaeree, N. (2010). Determinant of cultural heritage on the spatial setting of cultural landscape: A case study on the northern region of Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5(2): 1241–1245.
Romeo, E., Morezzi, E., & Rudiero, R. (2015). Industrial Heritage: Reflections on the Use Compatibility of Cultural Sustainability and Energy Efficiency. Energy Procedia, 78: 1305–1310.
Song, Z. (2007). Conservation and adaptive reuse of industrial heritage in Shanghai. Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 1(4): 481–490.
UNESCO. (2011). Records of the General Conference (36th session) Paris 2011.
Xie, P. F. (2015). Annals of Tourism Research A life cycle model of industrial heritage development. ANNALS OF TOURISM RESEARCH, 55, 141–154.