سیمای پایدار مسکن بومی؛ سطح حرارتی نمای آپارتمان‌های طراحی‌شده به سبک بومی در پوترایاجا، مالزی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مسکن، ساختمان و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم مالزی.

2 عضو هیات علمی

چکیده

 تحقیق حاضر به بررسی سطح حرارتی نمای برخی از آپارتمان‌های طراحی شده به سبک بومی در کشور مالزی می‌پردازد. این تحقیق بر تحلیل تابش خورشیدی این نماها متمرکز شده است.  نتایج این تحقیق، اطلاعاتی را مبنی‌بر میزان تابش خورشیدی و عملکرد سایه‌اندازی سطوح نمای آپارتمان‌ها ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده درجه پاسخ‌گویی طراحی منفعل و اقلیمی نماها در محیط گرمسیری مالزی است. طراحی منفعل، نوعی طراحی ساختمان است که در آن از هیچ‌گونه وسایل سرمایشی و گرمایشی در جهت دستیابی به شرایط آسایش استفاده نشده است، اما از عناصر و ویژگی‌های کالبدی همچون پیش‌آمدگی سقف ساختمان‌ها، سقف‌های متصل، بالکن‌ها یا ایوان‌ها و حفاظ‌های کرکره‌ای در جهت ایجاد سایه بهره برده شده است. سبک بومی طراحی نماها که امروزه در مالزی استفاده می شود، بازتابی از معماری سنتی است که مطابق با درک و ویژگی‌های فکری طراح و نیز با لحاظ‌کردن ویژگی‌های محیط پیرامون ایجاد شده است. در معماری سنتی، علم و آگاهی در خصوص بهره‌گیری از طبیعت مرسوم بوده است. بهترین نمود این سبک طبیعت‌محور، ساختمان‌هایی هستند که طراحی آنها براساس آب‌و‌هوای منطقه بوده است. در این مطالعه دو نمونه از آپارتمان‌هایی که مطابق با سبک بومی در «پوتراجایا» ساخته شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند. برای گرفتن عکس‌های حرارتی از سطح نمای ساختمان‌ها، از دوربین Fluke Ti20 که مجهز به اشعه مادون قرمز است، استفاده شده است. در طول تحقیق در هر ساعت از نمای آپارتمان‌ها عکس گرفته شد و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در هر دو ساختمان‌ المان‌های ایجاد سایه عملکرد خوبی در ایجاد سرمایش و کاهش گرمایش داشته‌اند. درنتیجه بهره‌گیری از سبک بومی در طراحی نمای  آپارتمان‌ها در اقلیم‌های گرمسیری و بهره‌گیری معماران از عناصر طراحی منفعل راهکار مناسبی در ایجاد آسایش حرارتی برای ساکنان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Image of Sustainable Vernacular Architecture; a Case Study of Apartment Houses in Putrajaya

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sanusi Hassan 1
  • fateme Khozaei 2
1 Professor School of Housing, Building & Planning Universiti Sains Malaysia
چکیده [English]

This study analyses the thermal performance of apartment facades designed based on vernacular architecture in Malaysia. The focus of this study on solar radiation This study attempts to measure the level of solar radiation and shading performance of the apartment facade designs equipped with shading devices (for passive cooling) in response to tropical conditions. This is called a passive design.
 .The design does not include mechanical cooling or heating, but in case of using shading devices, it is characterized by roof overhangs, attached roofs, recessed walls, balconies or verandas, and louver screens. Vernacular style is derived from the traditional architecture.  The design requires the designer’s understanding of nature and the surrounding environment. The knowledge of nature  is important intraditional architecture. This design-with-nature approach is best reflected in the climatic design of the building.  Two apartments with vernacular architecture in Putrajaya were selected as the case studies.  A thermal device named Fluke Ti20 Infrared Camera was used to record a series of thermal images of the surface of the apartment facades. The  images of the apartment facade were taken hourly during the field works.  The results of the study  show that the facade designs of apartments have a good thermal performance due to shading design.. In conclusion, apartments designed based on the vernacular architecture including traditional passive cooling features ,embedded as a part of the design, suit the tropical climatic conditions of Malaysia and are thermally comfortable

کلیدواژه‌ها [English]

  • apartment facade؛ thermal surface analysis
  • shading design؛ vernacular style
Al-Obaidi, K. M., Ismail, M., & Rahman, A. M. (2014). A review of the potential of attic ventilation by passive and active turbine ventilators in tropical Malaysia. Sustainable Cities and Society, 10: 232-240.
Arab, Y. (2015). Facade Design Efficiency on Extent Sunlight Penetration in Neo-Minimalist Style Apartments in Penang, Malaysia. Journal of Architectural Engineering Technology.
Ariffini, Shahoran Bin Johan. (2003). Putrajaya, Malaysia. Australian Planner, 40 (3): 40-42.
Cena, K., & Clark, J. A. (1978). Thermal resistance units. Journal of Thermal Biology, 3(3): 173-174.
Cheung, C., Fuller, R., & Luther, M. (2005). Energy-efficient envelope design for high-rise apartments. Energy and Buildings, 37 (1): 37-48.
Datcua, S., Ibosa, L., Candaua, Y., & Matteïb, S. (2005). Improvement of building wall surface temperature measurements by infrared thermography. Infrared Physics & Technology, 46(6): 451-467.
Hassan, A. S. (2005). Konsep rekabentuk bandar di Semenanjung Malaysia: Kuala Lumpur dan bandar-bandar di sekitarnya. Penang: Universiti Sains Malaysia Press.
Hassan, A. S., Arab, Y., & Ismail, M. (2015). Architectural Style of Apartment in Putrajaya, Malaysia. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 6 (3): 117-123.
Hoffman, A. v. (1996). High ambitions: The past and future of American low‐income housing policy. Housing Policy Debate,   7(3), 423-446.
Lim, J. Y., (1984).  Under One Roof.  A World in Cities IDRC Reports.
Lim, J. Y. (1987). The Malay house: rediscovering Malaysia's indigenous shelter system / Lim Jee Yuan. Institut Masyarakat.
Malaysia, Department of Statistics. (2010). Characteristics of Living Quarters 2010. Putrajaya: Department of Statistics Malaysia.
Mohd, Ali Kamaruddin. (1983). A Vanishing Heritage: The Old Traditional Malay House. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Press.
Moser, S. (2009). Putrajaya: Malaysia’s new federal administrative capital. Cities, 27(4): 285–297.
Omer, A. M. (2008). Energy, environment and sustainable development. Renewable and sustainable energy reviews, 9(12), 2265-2300.
Omer, A. M. (2014). Renewable building energy systems and passive human comfort solutions. Renewable and sustainable energy reviews, 12(6): 1562-1587.
Prado, R. T., & Ferreira, F. L. (2005). Measurement of albedo and analysis of its influence the surface temperature of building roof materials. Energy and Buildings, 37(4): 295-300.
Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven: Yale University Press.