باغ به مثابه بیانیه سیاسی؛ بررسی نمونه های خاور نزدیک در هزاره اول پیش از میلاد

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

این بررسی درباره نقش سیاسی و کمتر کاوش شده باغ در شرق دور به طور خاص، معطوف به سال‌های 900 قبل از میلادتا 500 قبل از میلاداست. در این دوره شاهد آنیم که یک یا چندین تن از فرمانروایان بزرگ آشوری، بابلی یا هخامنشی، برای تأکید بر دستاوردهای حکومت خود به ساختن باغ‌های بزرگی اقدام کرده‌اند. این مقاله با ارائه انعکاسی از میراث متعلق به این دوره غنی در تاریخ باغ پایان می‌پذیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Garden as a Political Statement; Case Studies from the Near East in the First Millenium B.C.

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

The current study criticizes the translated version of "the garden as a political statement" written by David Stronach.
The paper was published on 1990 in the Bulletin of Asia Institute, New Series, Vol.4, pp.171-180. The italic parts of the text have been added by Seyed Amir Mansouri to the original paper. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden
  • Political Role
  • Near East
حیدرنتاج، وحید و منصوری، سید امیر. (1388). نقدی بر فرضیه الگوی چهارباغ در شکل‌گیری باغ ایرانی. مجله باغ نظر، 6 (12) : 17-30.
حیدرنتاج، وحید. (1394). نقدی بر منشأ تفکرات الگوی چهاربخشی در باغ ایرانی. مجله هنر و تمدن شرق، 7 : 27-32.
شاهچراغی، آزاده. (1394). چهارباغ یا چارباغ. مجله منظر،.7 (30): 6-13
منصوری، سیدامیر. (1390). بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى. مجله منظر، 3 (14): 16-23.