رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری

چکیده

آب به عنوان یکی از عناصر اصلی باغ در طول تاریخ، رابطه تعاملی و بنیادینی با فرم و سبک باغسازی برقرار کرده است؛ هم چنان که در محور اصلی باغ ایرانی و بعدها باغ اسلامی، در بازی های آبی باغ رنسانس ایتالیایی، در نمایش‌های پرطمطراق باغ باروک فرانسه، در سطوح گسترده و آزاد باغ انگلیسی و چینی، نقش مهمی داشته است. در پارک‌های معاصر نیز، که خود ترجمانی از ساختار باغ با مفاهیم و جایگاه جدید در مقیاس شهری است، کمتر می توان ردپایی از این عنصر نمایشی، مفهومی، کارکردی و ادراکی نیافت، با این تفاوت که مخاطبین خاص و بورژوای باغ‌های تاریخی جایشان را به مخاطبین عمومی فضاهای شهری داده‌اند و همین موضوع، تعریف و جایگاه آب را در کنار سایر اجزای پارک، متفاوت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Arezou Monshizadeh
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -