منظر فرهنگی استون‌هنج

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

محوطه جهانی «استون‌هنج» از نشانه‌های هویت تاریخی کشور انگلستان بوده که در جهان شناخته شده است. استون‌هنج از آثار عصر نوسنگی و عصر برنز است که در جهان باقی‌مانده و قطعه‌سنگ‌های عظیم آن با توجه به طلوع و غروب خورشید در وسط تابستان و وسط زمستان با دقت در محل‌های خاصی قرار داده شده‌اند.
محوطه میراث جهانی استون‌هنج بیش از 2000 هکتار از زمین‌های گچی منطقه را دربرمی‌گیرد. در این محدوده، 196 یادمان قرار دارد که اکثراً تپه‌های مراسم تدفین‌اند و تعداد منحصر به فردی از محوطه‌های باستانی تدفینی شامل مزارع غلات، دیوارکشی، مسیرها و سکونت‌گاه‌ها را شامل می‌شود. متأسفانه توسعة کشاورزی در دورة نوسنگی بیشترین تأثیرات را بر منظر طبیعی منطقه و نابودی جنگل‌های محوطة استون‌هنج گذاشته است. به علاوه، استون‌هنج یک منظر باستان‌شناسی است و نه صرفاً مجموعه‌ای از تک‌یادمان‌ها. از سوی دیگر طبیعت خاص و ارزش‌های منظر طبیعی آن به حدی است که 665/2 هکتار از این منظر توسط یونسکو ثبت جهانی شده است. اهمیت این منظر فرهنگی از آنجا است که بدون آن، استون‌هنج مفهوم و معنی خود را از دست خواهد داد. چشم‌اندازی که تاریخ طولانی تعامل انسان با منظر را به نمایش می‌گذارد. درسال 1994 کمیتة میراث جهانی، «منظر فرهنگی استون‌هنج» را به عنوان زیر‌مجموعه‌ای از منظر فرهنگی با ارزش جهانی معرفی کرد

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Sara Pour yousefzadeh