ملاحظات طراحی منظر در ساحل شهری بندرعباس

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

چکیده

         طراحی کرانة دریا، منظر ساحلی شهر را نظم بخشیده و کیفیت حسی و بصری آن را ارتقا می‌دهد. ساحل بخشی از هویت اکولوژیک شهرهای حاشیة دریا به شمار می‌آید، لذا سامان‌دهی و ارتقای منظر ساحلی یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های اکولوژیکی شهر است. ساحل بندرعباس دارای قابلیت‌های فراوانی (همجواری با دریا و مجاورت با بازار اصلی شهر) جهت شکوفایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده‌کنندگان این ناحیه است، اما به دلیل آن‌که این فضاهای باز آن ساماندهی نشده‌ و فاقد تأسیسات و تجهیزات لازم است، بخش عمدة آن به عنوان فضاهای عمومی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بهترین راه دستیابی به این مهم ایجاد ساحل شهری است. منظور از ساحل شهری، بخشی از ساحل دریا است که مجهز به تأسیسات و تجهیزات مختلف است و قابلیت پذیرش استفاده‌کنندگان را دارد و عنصر تأثیرگذار در منظر شهر است. بر اساس همین مفهوم است که بسیاری از سواحل شهری دنیای امروز به عنوان مناطق تفریحی و مراکز جذب جمعیت شناخته می‌شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Gelareh Khoshkhooyi