زندگی روزانه در خیابان‌

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشگاه پیام نور- بخش هنر و معماری

چکیده

تجربه فضا در خلال زندگی روزمره بر پایه ویژگی‌های آن مقوله‌ای است که منجر به نحوه شناخت و ارزیابی کاربران در فضا می‌شود. به منظور بررسی این تجربه در فضای خیابان و شناخت ویژگی‌های مشترک بین خیابان‌های مطلوب که آن‌ها را برای کاربران جذاب و مطلوب می‌سازد خیابان آزادی حد فاصل میدان انقلاب تا اکباتان به ‌عنوان فضایی که علی‌رغم اهمیت کالبدی و موقعیت آن فاقد کیفیت لازم برای حضور پیاده است و خیابان‌های خیام در قزوین و خیابان مطهری در رشت که بر پایه مصاحبه با شهروندان در تحقیقات قبلی از جذابیت لازم جهت حضور در مکان برخوردار هستند، انتخاب شده‌اند. هدف این تحقیق مقایسه بین دو فضای اخیر و محور آزادی است تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که تفاوت کیفی این فضاها مربوط به کدام یک از متغیرهای تحقیق است. متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق مبتنی‌بر سه مؤلفه مطالعه «فینشتین» بر عدالت در فضا شامل تنوع، برابری و دموکراسی و مؤلفه‌های مطالعه «لینچ» درباره عوامل مطلوبیت فضای شهری شامل دوام، معنا، تناسب، دسترسی، اختیار، عدالت و کارایی هستند. نتایج حاکی از آن است که آنچه توانسته خیابان‌های مطهری و خیام را به فضاهایی مطلوب مبدل سازد، عامل دوام و کارایی فضاست که زمینه‌ساز حمایت فضا از زندگی روزمره افراد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Daily Life in Street

نویسنده [English]

  • Maryam Charkhchian
Payame Noor University
چکیده [English]

Place experiences of users happen through their daily life experience in space, cognition of space characteristics and their evaluations about space. Through those interactions people experience the spaces and they perceive a place desirable or undesirable. If the spaces support their daily needs they find it desirable and if not they find it undesirable. In order to investigate those experiences in streets and explore common characteristics among desirable and attractive streets, some cases have been chosen. Firstly, Azadi Street (From Enqelab to Azadi Square in four parts) was chosen because of its physical and situational significance, although it cannot support pedestrians' needs and their activities efficiently. Secondly, Khayyam Street in Qazvin as the most attractive public space in Qazvin was also selected based on interviews with citizens and observations. Finally, Motahhari Street in Rasht with the different functional and physical attractions such as shopping and eating activities was chosen as a successful and desirable public space based on people interviews. The research aim was to find differences and similarities between two successful spaces from one hand and Azadi Street in other hand. The research variables include:variety, equity and democracy based on Fainstein study about "Just cities", and vitality, sense, fit, accessibility, control, justice and efficiency criteria based on Lynch study about "Good City Form". Data was analyzed by descriptive analysis based on the given scores (from 1 to 10 scores) to different variables and their different indicators based on direct observation in those three case studies. The result shows the common characteristics
which make Motahhari and Khayyam Street successful were two factors: vitality and efficiency. Also, the results indicate Azadi Street has not been a successful public space in term of one of the most important criteria; "fit", and protecting pedestrians' activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azadi Street
  • Motahhari Street
  • Khayyam Street
  • Daily life
  • justice
  • Lynch theory