منظر صوتی مثبت در فضای شهری

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دکتری طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان

3 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز

چکیده

در حال حاضر صوت و منظر صوتی به‌ عنوان بخش قابل ‌توجهی از منظر شهری، در طراحی و برنامه‌ریزی شهری نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که شهرهای امروزی با سرعت فزاینده‌ای در حال گسترش هستند و به‌ تبع آن، ظهور پدیده‌ ترافیک و سایر عوامل آلاینده‌ صوتی محیطی، منظری آشفته به وجود می‌آورد. جهت نیل به فضاهایی با کیفیت شنیداری بالا و خوشایند، نیاز است به این موضوع پرداخته شود. در مقاله حاضر شناخت و بررسی کاملی از مفهوم، ابعاد و عوامل مؤثر بر منظر صوتی و روش‌های بررسی آن انجام شده است. روش تبیین‌شده توسط نگارندگان جهت طراحی و بازطراحی منظر صوتی خوشایند در فضاهای شهری، نتیجه بررسی و مطالعات گسترده در حوزه مورد نظر است. جهت طراحی منظر صوتی مثبت، پنج گام کلیدی آورده شده است. یک طراحی جامع مستلزم طی کردن هر پنج گام به ‌صورت توأمان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positive Soundscape in Urban Space

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaffari 1
  • Mahmood Ghalenoei 2
  • Nasrin Mohsen Haghighi 3
1 Ph.D in Architecture, Tabriz University
2 Ph.D in Urban design
3 Ph.D candidate in Urbanism
چکیده [English]

Today, sound and soundscape, as a major part of cityscape, is being neglected in urban design and planning. Meanwhile, cities are expanding at an increasing rate, and the emergence of traffic congestion and other environmental noise pollutants contribute to creating a disturbed landscape, accordingly. In order to achieve spaces with superior and pleasant auditory quality, this subject needs to be addressed. This study attempts to understand and fully examine the concept, its aspects, and factors influencing the soundscape, as well as methods used to study this subject. The method elucidated here for designing and redesigning a pleasant soundscape in urban spaces is a result of far-reaching studies and examinations in this field. Five key steps are suggested for designing a positive soundscape. A comprehensive designing would include all five steps concomitantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cityscape
  • soundscape
  • urban space
  • design positive soundscape model