پنجره‌ای رو به بهبودی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در یک بیمارستان حومه پنسیلوانیا، بین سال‌های1972 تا 1981 میلادی ، شرایط محیط بستری بیماران، بعد از عمل جراحی کیسه صفرا مورد بررسی قرار گرفت، تا احتمال تأثیر منظر طبیعی آن ‌سوی پنجره اتاق بستری بر بهبودی بیمار مشخص شود. نتیجه پژوهش نشان داد زمان بستری 23 بیماری که بعد از جراحی در اتاقی با پنجره رو به منظر طبیعی بستری ‌شده بودند، کوتاه‌تر بود و پرستاران نسبت به آه و ناله آنها در طول مدت بستری کمتر گزارش داده بودند. همچنین استفاده از مسکن قوی برای تسکین درد این بیماران کمتر از 23 بیمارِ بستری‌شده در اتاق‌های مشابه اما با پنجره رو به ساختمان آجری، بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A window through Recovery

نویسنده [English]

  • Ali Sharghi
Shahid Rajaee Teacher Training University