مفهوم شفابخشی در ایران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین

2 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). قزوین. ایران

چکیده

 منظر شفابخش به عنوان یکی از موضوعات حوزه معماری منظر مطرح است. مطالعات انجام‌‌شده در غرب نشان از رویکردهای خاص نظریه‌پردازان غربی در خصوص منظر بیمارستانی، منظر شفابخش و نگرش‌های نوین درباره به کارگیری طبیعت و عناصر آن در ساخت منظر بیمارستانی و درمانی دارد. اما نگاهی به فضاهای امروز درمانی در ایران گویای تفاوت اساسی در نگرش مردم و فرهنگ عمومی نسبت به فضای بیمارستان است؛ چنانچه این تفاوت فرهنگی و نگرشی، منظری متفاوت از بیمارستان‌های غربی را نشان می‌دهد.به‌طوری‌که در این پژوهش مفاهیم بازخوانی‌شده در محوطه بیمارستان مورد مطالعه نشان از وجود مفاهیم نوینی دارد که به هیچ وجه در بیمارستان‌های غربی دیده نمی‌شود؛ مفاهیمی مانند روابط همراهان بیمار و ملاقات‌کنندگان در بیمارستان که مطابق فرهنگ ایرانی است. همچنین مفاهیمی همچون سکونت و حکمت که ناشی از نگاه خاص ایرانیان به مفهوم بیمارستان است. این پژوهش از طریق مطالعه کتابخانه‌ای درخصوص تاریخ بیمارستان و طب در ایران و غرب، با برداشت‌های محلی و مصاحبه به شکل پرسش‌نامه در محوطه بیمارستان امام خمینی تهران به اهمیت و رابطه مستقیم مناظر شفابخش در محیط‌های بیمارستانی با ویژگی‌های فرهنگی و بومی هر سرزمین و بازخوانی تفاوت اساسی مفهوم شفا در ایران و غرب به شکل اجمالی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Healing in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Zahedi 1
  • Seyed-Amir Mansouri 2
  • Mehdi Senmari 1
  • Mohammad mehdi Zarrabi 3
1 Imam Khomeini International University
2
3 Imam Khomeini international university. Qazvin, Iran
چکیده [English]

The healing landscape is one of the main subjects of landscape architecture. Studies in the West show the specific approaches of the Western theorists regarding the hospital landscape, healing perspectives and new attitudes about the use of nature and its elements in creation of hospital and therapeutic landscape. But a look at today's therapeutic spaces in Iran suggests a fundamental difference in people's attitudes and public culture towards the hospital space; This cultural and attitude difference Expresses a different landscape from western hospitals, so that, the re-examined concepts in the hospital area of this study indicates the existence of new concepts which are not seen in Western hospitals at all;
For example concepts such as the issues related to the patient companions and visitors in hospitals, which are in accordance with Iranian culture; or concepts such as habitation and wisdom that arise from the Iranian's particular view of the concept of the treatmant. This study was carried out through a desk study on the history of hospitals and medicine in Iran and the West, with local impressions and interviews in the form of a questionnaire in the Imam Khomeini Hospital of Tehran. In this study, the importance and direct relation of healing scenes in hospitals with cultural and native characteristics of each regine and re-reading the differences of the basic concept of healing in Iran and the West has been briefly outlined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healing gardens
  • Hospital Landscape
  • Hospital Courtyard
  • Therapeutic Landscape
  • Healing Concept