نقش مقررات درتحقق نوسازی شهری

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی، استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مجموعه قوانین، مقررات و رویه‌های قانونی مرتبط با نوسازی شهری را می‌توان به عبارت ساده و مختصر «‌‌نظام حقوقی نوسازی شهری» نامید. در این مقاله اصطلاح نظام حقوقی نوسازی شهری به همین معنی مورد استفاده قرار گرفته است.
امروزه وجود ساز‌و‌کارهای قانونی و حقوقی برای تمامی فعالیت‌های اجتماعی به ویژه آن دسته از اقداماتی که با حقوق مردم سرو کار دارد به عنوان یکی از مؤلفه‌های انکار‌ناپذیر فعالیت‌های اجتماعی به شمار می‌آید. تمهید بستر قانونی و حقوقی لازم برای تحقق و پیاده‌سازی نوسازی شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
متأسفانه برخی از متولیان امور در فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعی خود، معمولاً نگاه سخت‌افزاری به موضوعات اجتماعی داشته و به صرف تأمین بودجه، ابزارها و وسایل مورد نیاز، نیروی انسانی و حداکثر با انجام مطالعات اجتماعی و امکان‌سنجی متداول، عملیات اجرایی مربوط به طرح‌ها و اقدامات اجتماعی را بدون توجه به ظرفیت‌های حقوقی و محدودیت‌های قانونی آغاز می‌کنند. این عادت که متأسفانه در برخی از حوزه‌ها تبدیل به رویه شده است، آثار و تبعات بسیار زیان‌باری را برای مردم و دست‌اندرکاران اجرای طرح‌ها در پی داشته و خواهد داشت.
طرح‌های نوسازی شهری علاوه بر پیوست‌های رایج فعلی، به طور اساسی نیازمند پیوست‌های حقوقی و قانونی هستند. این پیوست‌ها باید با توجه به امکانات و مجوز‌های قانونی از یک سو و از سوی دیگر با رعایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حقوقی تهیه و تنظیم شود تا پشتوانه حقوقی و قانونی لازم برای اجرای طرح و نیز حمایت‌های قانونی لازم برای مجریان را فراهم سازد. تحقق چنین ویژگی در پیوست‌های حقوقی و قانونی نیازمند آن است که پیوست‌های مذکور توسط حقوق‌دانان آشنا به مقوله نوسازی شهری تهیه و ارایه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rules and Regulation in the Realization of Urban Renovation

نویسنده [English]

  • Mashiatollah Norouzi
چکیده [English]

 
A set of laws, regulations and legal procedures associated with urban renovation can be called "Urban Renewal Legal System" in simple and concise words. . In this article, the term “urban renewal legal system” has been used in the same sense.
Nowadays, legal mechanisms for all social activities especially those dealing with right of people contribute an undeniable part in social activities. Therefore, Preparation of the necessary legal framework for the realization and implementation of urban renewal is no exception.
Unfortunately, some of the administrators of social activities commonly consider social issues as hardware problems and begin activities related to the design community by allocating budgets, tools and equipment requirements, staffing and ultimately by researching on social studies and feasibility of routine operations regardless of legal capacities and legal restrictions. Unfortunately, these procedures which have become a routine practice can and will result in very detrimental consequences for the people involved in these projects.
The author believes that urban renewal projects basically need legal attachments in addition to the current standard attachments. These attachments must be prepared with respect to the resources and legal justifications from one hand and legal restrictions and prohibitions on the other hand to provide legal support necessary for implementing the plans by administrators. Hence, realization of such features requires that the attached legal attachments be provided by lawyers familiar with the concept of urban renewal.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban renovation
  • Citizen participation
  • Legal system
  • Laws and Regulations