هم‌زیستی معماری و طبیعت در روستاهای پالنگان و آویهنگ

نویسنده

Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris La Villette

چکیده

خانه‌های‭ ‬پالنگان‭ ‬طوری‭ ‬روی‭ ‬کوه‌های‭ ‬شاهو‭ ‬نشسته‌اند‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬بشود‭ ‬گفت‭ ‬روستا‭ ‬کجا‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طبیعت‭ ‬کوهستانی‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬شروع‌شده‭ ‬است‭. ‬صخره‌ها‭ ‬چنان‭ ‬به‭ ‬خانه‌ها‭ ‬رسیده‌اند‭ ‬که‭ ‬انگار‭ ‬بازویی‭ ‬به‭ ‬آرنج‭ ‬رسیده‭ ‬باشد؛‭ ‬به‌مانند‭ ‬عضوهایی‭ ‬زنده‭ ‬از‭ ‬‮«‬یک‮»‬‭ ‬بدن؛‭ ‬هم‌خون‭ ‬و‭ ‬هم‌نفس‭.‬
نوشتار‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬زبان‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬هم‌نشینی‭ ‬بی‌مرز‭ ‬و‭ ‬تکلف‭ ‬و‭ ‬همزیستی‭ ‬شاعرانه‭ ‬روستای‭ ‬پالنگان‭ ‬و‭ ‬آویهنگ‭ ‬با‭ ‬کوه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬روایتی‭ ‬شاعرانه‭ ‬بیان‭ ‬می‌کند،‭ ‬مفصل‌های‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬میان‭ ‬کوه‭ ‬و‭ ‬روستا‭ ‬را‭ ‬می‌کاود‭ : ‬سرایت‭ ‬کوه‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬روستا‭ ‬در‭ ‬کوه‭ ‬را‭ ‬تصویر‭ ‬می‌کند‭.‬

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Boundlessness

نویسنده [English]

  • Nafiseh Mousavian
چکیده [English]

Pālangān houses are located on Shahu Mountains so collaboratively that it is difficult to say where the village ends or where the mountainous begin. The rocks have reached the houses as if the arms reach the elbow; they are similar to living limbs of "one" body; consanguineous and interdependent.
This paper describes the boundless companionship and poetic co-existence of the village of Pālangān and Āvihang in a literary language and a poetic narration. It investigates the elaborate joints between the mountains and the village: it depicts the presence of the mountains in the village and the village in the mountains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mountain
  • Kurdestan
  • Pālangān
  • Āvihang
سلیمی، هاشم. (1381). زمستان در فرهنگ مردم کرد. تهران : انتشارات سروش.
سلیمی، هاشم. (1382). ترانه و ترانه‌خوانی در فرهنگ مردم کرد. تهران : انتشارات سروش.
Izadi, M. R. (1992). The Kurds: A Concise Handbook. Washington DC: Crane Russak.
Siaband, S. (1988). Mountains, My Home : An Analysis of the Kurdish Psychological Landscape. Kurdish times 2.2, summer.