طرح کمربند سبز فرانکفورت

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

گروه معماری منظر، پژوهشکده نظر و دانشگاه پاریس 7.

چکیده

با‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬شهر،‭ ‬حریم‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬توسعه‭ ‬محیط‭ ‬شهری‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬پیشروی‭ ‬شهرها‭ ‬در‭ ‬حومه‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌شود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌حل‌های‭ ‬دنیای‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬بی‌رویه‭ ‬شهرها‭ ‬ایجاد‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شهرهای‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬راهکار‭ ‬دارای‭ ‬ارزش‌های‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬بسیاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬گسترده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬جوامع‭ ‬شهری‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬شهر‭ ‬فرانکفورت‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬موفق‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬به‭ ‬تحلیل‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬ویژه‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬فرانکفورت‭ ‬می‌پردازد‭. ‬این‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬موقعیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬دارای‭ ‬ذخایر‭ ‬طبیعی‭ ‬ارزشمندی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شهر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مدیران‭ ‬شهری‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هوشمندانه‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬بی‌رویه‭ ‬شهر‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرده‌اند‭. ‬در‭ ‬طرح‭ ‬برنارد‭ ‬لاسوس‭ ‬برای‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬فرانکفورت،‭ ‬فضایی‭ ‬چند‭ ‬عملکردی‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬بستری‭ ‬طبیعی‭ ‬طراحی‭ ‬شد،‭ ‬فضایی‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬اکولوژی‭ ‬منطقه،‭ ‬این‭ ‬مکان‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬تفریح،‭ ‬سرگرمی‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬شهری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬لاسوس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬برای‭ ‬وحدت‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬مکان‌های‭ ‬ناهمگن‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬حومه‭ ‬شهر،‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناختن‭ ‬تفاوت‭ ‬آن‭ ‬مکان‌ها‭ ‬و‭ ‬درعین‌حال‭ ‬سازمان‌دهی‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‌صورت‭ ‬کلیتی‭ ‬واحد‭ ‬و‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬عناصر‭ ‬متفاوت‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دستاوردهای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تمایز‭ ‬منظر‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬زیستی‭ ‬متنوع،‭ ‬زمین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬جنگلی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بینابینی‭ ‬اجتماعی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬شهری‭ ‬فعال‭ ‬است‭.‬

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Belt, a Local Approach For Environmental Challenges

نویسنده [English]

  • Maryam Mohseni Moghadam
چکیده [English]

When the populations in the cities are increased, their suburbs are exposed to the expansion of the urban space, which leads to the advancement of the cities in their vicinities. One way to prevent extensive growth of the cities is creation of green belts around large cities. This approach has many environmental values, making the nature and extensive perspectives available for urban communities. The city of Frankfurt is one of the successful examples in utilizing green belts. This paper deals with analysis of green belts, especially the Frankfurt green belt. Due to its geographical situation, this city has valuable natural resources in its surroundings that urban managers have preserved them intellectually, preventing irregular expansion of the city. A multi-functional space for the green belt in a natural area was considered for the citizens in the plan by Bernard Lassus. In addition to promoting the region ecological levels, this space has transformed it into a place for entertainment and education for the urban community. For the unification of the existing irregular places in the city suburbs, Lassus made necessary actions in this plan to establish unified generalities comprised of different elements, by acknowledging the differences of the places and also their organization. One of the most important achievements of this plan is the distinction of landscapes and preserving various living species, agricultural and jungle lands around the city and creating intermediate social activities for supporting an active urban community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green belt
  • nature
  • Urban Development
  • Urban Suburb
هرام سلطانی، کامبیز. (1384). مبانی معماری فضای سبز شهری. تهران : انتشارات دید.
تانگ، بوسین و ونگ، سی یو وای و لی، آنتون کینگ واه. (1391). کمربند سبز در یک شهر فشرده: منطقه‌ای برای حفاظت یا برای گذار؟ .ترجمه : احمد خلیلی. دوماهنامه شهرنگار (56 و 57) : 85-61.
جی بون، کریستوفر و مدرس، علی. (1391). شهر و محیط‌زیست. ترجمه : منوچهر طبیبیان. تهران : موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
داداش‌پور، هاشم و جوادی، محمد و رفیعیان، مجتبی. (1393). بررسی نحوه ایجاد کمربند سبز و تأثیر آن در هدایت و کنترل رشد شهری حریم تهران. مجله معماری و شهرسازی آرمان‌شهر (13) : 303-293.
Buchanan, C. (2006). Strategic green belt review, Final report. London: Newcombe House.
Lassus, B. (1994). A Landscape approach: Constituting and taming heterogeneity. Ekistics, 61(364/365): 80-89.
Lassus, B. (1998). The Landscape approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Lassus, B. (2001). Vers un paysage plus global au—delà du rural et de l’urbain. Conseil national du paysage- séance inaugurale du 28 mai 2001.
Philips, H and Spiers Sh. (1926). Green belts: A greener future. A report by Natural England and the campaigne to Protect Rural England.
Shi, A. (2014). Cologne,Germany: A Green Belt Extension and Re-Imagination Master Plan. Texas: A&M University, Department of Landscape Architecture and Urban Planning.
Stadt Frankfurt am main. (2013). 2012 Frankfurt/ Main Urban Development Report. Frankfurt: Henrich Druck.
Vidal, R & Fleury, A. (2008). Agriculture, City and Territory: French Experiments in urban agriculture. Actes du colloque de Leuven, Rurality near the City, publication électronique, Université de Leuven. Available from : http://www.urbanagricultureeurope.la.rwth-aachen.de/files/vidal.fleury_2008_frenchexperiments.pdf (accessed: 20 Jun 2017).
Wichert, K. (2011). (A) Frankfurt’s Green Belt. Toronto: Global Greenbelts Conference.
Wichert, K. (2011). (B) Infrastructure and Frankfurt’s Green Belt. Toronto: Global Greenbelts Conference.