زیبایی‌ متروکه‌ها؛ تحلیل زیبایی شناسانه‌ی پارک دویسبرگ‌ـ نُورد

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس‌ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

از زمانی‌که انقلاب صنعتی و فرآورده‌های حاصل از آن جای خود را به عصر اطلاعات داد، توجه به مناظر رهاشده‌ی صنعتی شدت گرفت و با رشد شهر و برخورد به حاشیه‌های شهری، قطعات صنعتی که زمانی نقشی حیاتی برای شهر داشتند، به دغدغه‌هایی بر سر راه شریان‌های اکولوژیک و فضاهای گسترش‌پذیرِ زیستی و در عین حال پتانسیل‌هایی در تعریف پروژه‌های متفاوت و بزرگ مقیاس برای شهر تبدیل شدند. این اراضی با ظرفیت بالا در خلق فضاهای جدید و قابل‌اکتشاف، اکنون ماهیتی متفاوت از دیدگاه زیبایی‌شناسی منظر شهری را کسب کرده است. این‌گونه فضاهای رها شدة صنعتی، ممکن است در ظاهر "بدسیما" به‌نظر برسد اما در واقع این فضاها با تغییر نگاه سنتی و دوقطبی در باب زیبایی، عادات زیباشناسانه از فرم، سازمان فضایی و حتی سلسله مراتب و نحوه نمایش فضاها را به گونه‌ای نو دوباره شکل می‌دهند. به این ترتیب، در این پروژه "لاتز" با موشکافی لایه‌ها و مؤلفه‌های‌‌ شکل‌دهنده به منظرِ سایت را بدون ارزش‌گذاری و حذف به دقت بازیابی کرده، این نشانه‌ها را کنار یکدیگر می‌گذارد و ساختارهای صنعتی را به‌عنوان پُراهمیت‌ترین عناصر منظر معرفی می‌کند. خالی‌شدنِ فضا از هرگونه تحمیلِ پیش‌ذهنیت از خود، آزادانه موجباتِ تفسیر و درک ابعاد بیشتری از ساختارها و لایه‌های بستر را به دور از هرگونه عملکردِ تاریخی فراهم می‌آورد و به این‌ترتیب گامی به‌سوی ادراکی نو از مباحث معاصرِ منظر شهری بر‌می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of abandoned space; aesthetical analysis of Duisburg- Nord park

نویسنده [English]

  • Mehdi Partar
M.A in Landscape Architecture, university of Tehran
چکیده [English]

Since the information era took over the industrial revolution and its resulted products, more attention was payed to the left over industrial landscape and the peripherals. The industrial pieces, which were once known as the vital parts of the city, have transformed to big obstacles in the ecological development of the living space and the potential of huge large – scale projects. The lands which were high potentiated in creating new and exploring spaces has gained a new identity in terms of cityscape aesthetics. These derelict spaces may seem unfavorable; however they have reformed the routines of aesthetics of form, spatial organization and also hierarchy and space performance in contrast to the ambivalent and traditional opinions in beauty. In the post-industrial field, every man-orientated element is revised with another environmental dimension and results in unanticipated landscapes that are put together unexpectedly. In this case, the man made order is completely disarranged with no explicit boundary of color, pattern and things, just like the hybrid forms in phenomenology that will create non – uniform and strange terms of aesthetics. Peter Latz deliberately tries to create multiple references for the object so that each visitor is allowed to experience the park in their own way and create their own story. He describes the Duisburg Nord Park a mental based landscape for the multiplicity of perception and chaos in his project. As a result, “Latz” have detected every contributing layers and components of the site and put them together in order to introduce the industrial structures as the most significant elements in the landscape. Getting free from any self – imposed mentality leads to free interpretation and perception of more structures and layers of the context, without the interference of historical functions. In this case, new vistas of contemporary cityscapes are shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-industrial aesthetic
  • Peter Latz
  • Duisburg-Nord Park
  • Phenomenology
  • semiotics of space