منظرشهری، بررسی تطبیقی سه مفهوم در شهر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری معماری منظر، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

پس از مدت‌ها درباره مفاهیم یکسان منظر و سیمای شهری و رفع اختلاط معنایی آن‎ها در قالب ساختمایه‌های عینی و ذهنی، نوبت به بحث در مورد سایر واژگان این حوزه رسیده است. همۀ ما با مفهوم منظر شهری آشنا هستیم. اما آنچه در این میان ابهام‌ بر‌انگیز است، کاربرد واژگان مشابه به زبان انگلیسی برای یک مفهوم است. آیا این واژگان همگی بر یک مفهوم مشابه و یکسان اشاره دارند؟ هدف این نوشتار کوتاه بررسی تطبیقی معانی و کاربرد واژگان مشابه به زبان انگلیسی برای مفهوم «منظر شهری» به منظور کاربرد درست آن در ادبیات تخصصی معماری و شهرسازی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mohsen Faizi
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
Carmona, M. et.al (2006) public places, urban spaces Corner, J. (2006) Terra Fluxus the Landscape Urbanism Reader Ellin, N. (2006) Themes of Postmodern Urbanism the Urban Design Reader Gray, C. (2005) from emergence to divergence: modes of landscape urbanism Mossop, E. (2006) Landscape of Infrastructure the Landscape Urbanism Reader Relph, E. (1987) the Modern Urban Landscape - (2007) Urban Landscapes: Discourses/ Politics/ Poetics